Natječaj za sredstva Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD)

4. Natječaj za sredstva Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD)


Otvoren je natječaj za prijavu projekata za sredstva UNESCO-ovog Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD), osnovanom radi provođenja UNESCO-ove Konvencije za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja.
 
 
Na natječaj je moguće prijaviti programe/projekte koji imaju za cilj: 
  • promicanje kulturnih politika koje štite i promiču raznolikost kulturnih izričaja te gdje je potrebno jačanje odgovarajućih institucionalnih infrastruktura;
  • jačanje postojećih kulturnih industrija;
  • poticanje stvaranja novih kulturnih industrija.
 
Posebna pažnju daje se projektima usmjerenima na izgradnju kapaciteta za kulturne politike, što podrazumijeva politike koje izravno utječu na stvaranje, proizvodnju, širenje, distribuciju i pristup kulturnim aktivnostima, dobrima i uslugama.
 
Najveći iznos koji se može zatražiti za programe/projekte iznosi 100.000 USD, uz napomenu da provođenje projekata može početi najranije u ožujku 2014.
 
Natječaj za pomoć u izradi programa/projekata – odnosi se na aktivnosti koje omogućavaju izradu, no ne i provođenje programa/projekta te može:
 
  • poslužiti kao asistencija u pripremi zahtjeva za financiranje (konzultacije dionika, planiranje, istraživanje i/ili situacijska analiza).
 
Najveći iznos koji se može zatražiti za izradu programa/projekata iznosi 10.000 USD.
 
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO poziva sve one koji zadovoljavaju kriterije da proslijede svoje projekte na odgovarajućem obrascu u dva primjerka na adresu: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb te na E-mail: unesco@min-kulture.hr do 7. lipnja 2013. Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO napravit će evaluaciju projekata i proslijediti na daljnju procjenu u središte UNESCO-a samo projekte koji zadovoljavaju kriterije koje nalaže Konvencija za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja.