Participacijski program UNESCO-a za 2012.-2013.


Participacijski program UNESCO-a za 2012.-2013.U cilju unapređenja suradnje Republike Hrvatske s UNESCO-om, Ministarstvo kulture i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO objavljuju Poziv za prijavu projekata iz područja obrazovanja, znanosti, kulture i komunikacija u sklopu UNESCO-ovog Participacijskog programa za 2012.-2013. godinu.

Predmetni Poziv objavljen je na temelju Rezolucije 36 C/69 usvojene na 36. sjednici Opće skupštine UNESCO-a (Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu).


Uvjeti prijave:

1. Nositelj projekta: pravne osobe koje će omogućiti kvalitetnu stručnu i logističku provedbu projekta;
2. Okvir projekta: usklađenost s dokumentom 36 C/5 Planom i proračunom UNESCO-a za 2012. – 2013., te opseg projekta koji promiče programska područja iz djelokruga UNESCO-a;

3. Trajanje projekta: minimalno dvije godine (2012.-2013.) uz potrebu osiguranja trajanja daljnje, dugoročne provedbe;

4. Razina projekta: usmjerenje projekta na nacionalnu, regionalnu, međuregionalnu i europsku suradnju;

5. Mrežno-partnerska dimenzija: nužnost postojanja partnerskih institucija u zemlji i izvan zemlje.Način i rok prijave:

Obrasci za prijavu projekta na hrvatskom i na engleskom jeziku nalaze se u prilogu na stranici Ministarstva kulture.

Molimo oba obrasca (hrvatski i engleski) dostaviti u digitalnom i papirnatom obliku do 15. veljače 2012., kako bi Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO moglo napraviti uži odabir projekata usklađenih s programskim područjima UNESCO-a. Digitalni primjerci dostavljaju se na adresu unesco@min-kulture.hr, a potpisani i ovjereni izvornici u dva primjerka na poštansku adresu:

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10000 Zagreb

Način objave rezultata poziva:

Rezultati poziva odabira Hrvatskog povjerenstva za UNESCO, bit će objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva kulture.