Natječaj za slogan UN-ove Međunarodne godine suradnje o vodama 2013.

 
UNESCO je objavio Natječaj za izradu službene poruke UN-ove Međunarodne godine suradnje o vodama 2013.
 

Uvjeti natječaja:
  • Kratka i jasna poruka na engleskom jeziku;
  • Poruka treba utjeloviti cilj kampanje Suradnje o vodama 2013.  - podizanje svijesti o potrebi povećane suradnje zbog izazova u upravljanju vodama;
  • Odbor za odabir procjenjivat će prijave utemeljene na originalnosti, kreativnosti i relevantnosti u odnosu na temu i svrhu kampanje;
  • Vode UN-a i UNESCO zadržavaju pravo odbijanja svake poruke koju procjenjuju neprikladnim;
  • Prilikom prijavljivanja na natječaj pobjednik daje Vodama UN-a ekskluzivna prava za korištenje pobjedničke poruke kampanje za Suradnju o vodama 2013. u bilo kojem obliku.
 
Podnošenje prijava: izravno na   prijavnom obrascu   do 15.11.2012.
Online glasovanje i odabir pobjednika: 30.11.-25.12.2012.
Objavljivanje pobjednika: 31.12.2012.
 
 
Više o natječaju