16. Kanagawa natječaj za svjetsku izložbu dječjih radova koja će se održati u Japanu od srpnja do kolovoza 2011.

Prefektura Kanagawa iz Japana organizira dječju dvogodišnju izložbu od 1979. godine, UN-ove Međunarodne godine djeteta. Njezin cilj je njegovanje dječjih snova i kreativnosti, kao i poticanje djece na prihvaćanje međusobnih kulturnih razlika putem umjetničkog izričaja.

Na natječaj je moguće proslijediti pojedinačne prijave djece u dobi od 4 do 15 godina. Tema natječaja je slobodna, a radovi moraju odgovarati tzv. Quarto veličini 54 cm x 38 cm te ne smiju biti uramljeni. Radovi slikani na platnu moraju biti manji od veličine F8. Natjecatelji mogu prijaviti samo po jedan vlastiti rad, koji nije bio ranije izlagan. Tehnike: vodene boje, ulje na platnu, kreda, pastel, otisak, kolaž od papira. Radovi neujednačenih i lako lomljivih površina, izrađeni od proizvoda koji trule ili mogu privući insekte, neće biti prihvaćeni.

Detaljnije upute i dodatne informacije moguće je naći na web-stranici natječaja:
http://www.k-i-a.or.jp/plaza/biennial/English/index.html, na kojoj će u travnju 2011. biti objavljeni primljeni radovi

Ljubazno molimo zainteresirane da svoje radove pošalju izravno poštom najkasnije do 30. studenog 2010. godine na: Secretariat, The 16th Kanagawa Biennial World Children's Art Exibition, Kanagawa International Foundation c/o Kanagawa Plaza for Global Citizenship, 1-2-1- Kosugaya, Sakae-ku, Yokohama 247-0007, Japan.