Polaganje stručnih ispita za knjižnično osoblje

Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci:
 
prof. dr. sc. Jelka Petrak, knjižničarska savjetnica u miru - predsjednica Povjerenstva
doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru - članica
mr. sc. Ivančica Đukec Kero, knjižničarska savjetnica,  Knjižnice grada Zagreba - članica
izv. prof. dr. sc. Boris Badurina, Odsjek za informacijske znanosti, Sveučilište u Osijeku - zamjenik predsjednice
dr. sc. Dijana Machala, knjižničarska savjetnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu - zamjenica članice
Blaženka Klemar Bubić, viša knjižničarka, Knjižnica Odsjeka za germanistiku Filozofskog fakulteta - zamjenica članice

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021).
Program stručnih ispita za prosinački rok 2023. 
- Prijava za polaganje stručnoga ispita u knjižničarskoj struci  
 

Poštovani kandidati,

obavještavamo vas da lipanjski rok stručnih ispita u knjižničarskoj struci za 2024. godinu započinje održavanjem seminara/radionica od 6.5. do 8.5.2024., dok će se ispit održati u  tjednu od 10. do 14. lipnja 2024., prema rasporedu koji će kandidatima biti pravodobno dostavljen.
 
 
PRIJAVE ZA PRISTUPANJE POLAGANJU STRUČNOGA ISPITA U LIPANJSKOM ROKU 2024. POČINJU 22. VELJAČE I TRAJU ZAKLJUČNO DO 22. OŽUJKA 2024. GODINE.

 
Program stručnih ispita za lipanjski rok 2024. 

 


Poštovani kandidati,

obavještavamo vas da prosinački rok stručnih ispita u knjižničarskoj struci za 2023. godinu započinje održavanjem seminara/radionica od 6. do 8. studenoga 2023., dok će se ispit održati sredinom prosinca 2023., prema rasporedu koji će kandidatima biti pravodobno dostavljen.

Prijave za pristupanje polaganju stručnog ispita u prosinačkom roku 2023. počinju 05. rujna 2023. i traju zaključno do 05. listopada 2023. godine.

Program stručnih ispita za prosinački rok 2023. 

 

Poštovani kandidati,

obavještavamo vas da lipanjski rok stručnih ispita u knjižničarskoj struci za 2023. godinu započinje održavanjem seminara/radionica krajem travnja 2023., dok će se ispit održati sredinom lipnja 2023. prema rasporedu koji će kandidatima biti pravovremeno dostavljen.

Prijave za pristupanje polaganju ispita započinju 23. veljače 2023. i traju zaključno do 23. ožujka 2023. godine. 
 
Program stručnih ispita za lipanjski rok 2023. godinu objavit će se naknadno, nakon što prođe proceduru usvajanja na HKV-u.
 

Poštovani kandidati,

obavještavamo vas da prosinački rok stručnih ispita u knjižničarskoj struci za 2022. godinu započinje održavanjem seminara/radionica početkom studenoga 2022., dok će se ispit održati u drugom tjednu prosinca 2022. prema rasporedu koji će kandidatima biti pravovremeno dostavljen.

Prijave za pristupanje polaganju ispita započinju 7. rujna 2022. i traju zaključno do 7. listopada 2022.
 
Poštovani kandidati,

obavještavamo vas da lipanjski rok stručnih ispita u knjižničarskoj struci za 2022. godinu započinje održavanjem seminara/radionica početkom svibnja 2022., dok će se ispit održati početkom lipnja 2022.

Prijaviti se za ispit možete od 8. ožujka 2022. do zaključno 8. travnja 2022. Svi kandidati koji su već poslali prijave, molimo da ponovno ispune novu prijavnicu i potvrdu poslodavca (objavljeno na stranici NSK i Ministarstva kulture i medija) te da ih dostave ispitnom povjerenstvu najkasnije do zaključenja roka prijava, odnosno do 8. travnja 2022.

Uvjeti za polaganje stručnog ispita propisani su člancima 4. i 5. te 9. i 10. Pravilnika.
Polaganje dopunskoga i razlikovnog stručnog ispita propisano je člankom 25. Pravilnika.
Za polaganje dopunskoga stručnog ispita, odnosno razlikovnoga dijela ispita, pristupnici su obvezni uz prijavu za ispit priložiti vjerodostojnu potvrdu o već položenome stručnom ispitu.
Sadržaj i način polaganja stručnog ispita propisan je člankom 24. Pravilnika.
Za polaganje stručnoga ispita pristupnicima su na raspolaganju dva ispitna roka godišnje, koji se održavaju u lipnju i prosincu, a obavijest o mjestu, vremenu i rasporedu polaganja stručnoga ispita dostavlja se pristupnicima najkasnije mjesec dana prije ispitnoga roka.

Dokumenti potrebni uz prijavu za stručni ispit su:
1. dokaz o stečenom obrazovanju (svjedodžba škole; svjedodžba odnosno diploma visokog učilišta; dopunska isprava svjedodžbi odnosno diplomi kojom se dokazuju stečeni ECTS bodovi na studiju).
2. potvrda visokog učilišta o stečenim ECTS bodovima iz temeljnih predmeta knjižničarstva za pristupnike koji prijavljuju stjecanje zvanja knjižničarskog suradnika ili knjižničara.
3. potvrda poslodavca o obavljenim poslovima koje je pristupnik savladao i obavio odnosno opis poslova što ih je pristupnik savladao i koje obavlja, odnosno potvrda o obavljenom pripravničkom stažu koja uključuje i stručno osposobljavanje za rad sukladno propisima kojima se uređuju radni odnosi.

Prijave za stručni ispit u lipanjskome roku zaprimaju se od 8. ožujka do 8. travnja 2022.
PRIJAVA ZA STRUČNI ISPIT
POTVRDA O OBAVLJENIM POSLOVIMA

PRIJAVE ZA ISPIT SLATI NA ADRESU:
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
(za Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci)
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
10 000 Zagreb.

Radi pomoći pristupnicima u pripremi stručnoga ispita, Ispitno povjerenstvo može organizirati seminare i radionice.
Hrvatsko knjižnično vijeće na prijedlog Ispitnoga povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci usvojilo je Program stručnih ispita u knjižničarskoj struci s popisom literature.

Program stručnih ispita za lipanjski rok 2022. biti će objavljen najkasnije do 11. ožujka 2022.

Visinu troškova stručnoga ispita utvrđuje Hrvatsko knjižnično vijeće na prijedlog Ispitnoga povjerenstva, a plaća ih poslodavac, odnosno pristupnik. Troškovi ispita uplaćuju se Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu po primitku računa.

Za sve ostale obavijesti u svezi s ispitom pristupnici se mogu obratiti Mirjani Draženović Angelovski na telefon +385 1 61 64 020 ili e-poštom te Suzani Ulipi na telefon +385 1 61 64 025 ili e-poštom.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
prof. dr. sc. Jelka Petrak


 

Za kandidate koji pristupaju stručnom ispitu u lipnju 2021.

Prema sadašnjoj procjeni epidemiološke situacije, stručni ispiti za knjižnično osoblje će se održati u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u tjednu od 14. do 18. lipnja. 2021. godine prema rasporedu koji će kandidat primiti elektroničkom poštom.

Poštujući mjere zaštite od pandemije, kandidati koji će pristupiti polaganju ispita sa sobom moraju donijeti zaštitnu masku za lice, higijenske maramice, kemijsku olovku, sredstvo okrjepe i potpisanu izjavu o zdravlju.
 
Arhiva obavijesti