Zvanja u knjižničnoj djelatnosti

 
  •  Za kandidate koji podnose zahtjeve za izbor u viša stručna zvanja

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021), svi zahtjevi, s pripadajućom dokumentacijom, za izbor u viša stručna knjižničarska zvanja dostavljaju se Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, sukladno Članku 10. Pravilnika.
 

Povjerenstvo za predlaganje viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci:
 
  1. dr. sc. Tatjana Mihalić, knjižničarska savjetnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – predsjednica Povjerenstva
  2. Mirta Matošić, knjižničarska savjetnica, Sveučilišna knjižnica u Splitu - članica
  3. Karolina Holub, knjižničarska savjetnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu - članica
  4. Ljiljana Črnjar, knjižničarska savjetnica, Gradska knjižnica Rijeka – članica
  5. dr. sc. Marina Vinaj, knjižničarska savjetnica, Muzej Slavonije – članica
 
  1. Dorja Mučnjak, knjižničarska savjetnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – zamjenica članice
  2. dr. sc. Aleksandra Pikić, knjižničarska savjetnica, znanstvena suradnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – zamjenica članice
 
 
           
  • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/21)