E-postupak za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti u području kulture (Knjižnična djelatnost - osnivanje samostalne knjižnice i knjižnice u sastavu pravne osobe)

Knjižnična djelatnost - osnivanje samostalne knjižnice i knjižnice u sastavu pravne osobe
 
Uvjeti za obavljanje djelatnosti
Samostalna knjižnica i knjižnica u sastavu pravne osobe se može osnovati ako su osigurani:
  • knjižnična građa
  • stručno osoblje
  • prostor
  • oprema
  • sredstva za rad knjižnice.
 
Postojanje uvjeta za osnivanje utvrđuje i o tome daje potvrdu osnivaču županijski ured nadležan za kulturu županije na čijem se području knjižnica osniva, odnosno gradski ured za kulturu Grada Zagreba, na temelju izvješća knjižnice koja obavlja matičnu djelatnost.
 
WEB STRANICA
E-MAIL
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport                                                                   
oks@zagreb.hr
pisarnica@udu-pgz.hr
pisarnica@udu-mz.hr/
prosvjeta-kultura@udu-sdz.hr
pisarnica@udukz.hr
drustvene.djelatnosti@uduvz.hr
Ured državne uprave u Zadarskoj županiji pisarnica@udu-zz.hrdrustvene@udu-zz.hr
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji pisarnica@udu-obz.hr
Ured državne uprave u Šibensko–kninskoj županiji drustvene-djelatnosti@udu-skz.hr
Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji vesna.blumensajn@udubpz.hr
Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji kultura@udu-smz.hr
Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji pisarnica_bjelovar@udubbz.hrdrustvene.djelatnosti@udubbz.hr
Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji pisarnica@ls-državna-uprava.hr,  pisarnica-otocac@ls-drzavna-uprava.hr, silvana.lopac@ls-drzavna-uprava.hr
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji sanja.kozlica@uduzz.hrdubravka.martic@uduzz.hr
Ured državne uprave u Istarskoj županiji mikacan@udu-istra.hr
Ured državne uprave u Istarskoj županiji mikacan@udu-istra.hr
Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji pisarnica@udu-kckz.hr
Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji pisarnica@udu-kzz.hr
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji mare.mihocevic@udu-dnz.hr
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji kultura@uduvpz.hr
Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji prosvjeta.vk@udu-vsz.hr
Ured državne uprave u požeško-slavonskoj županiji zpavelic@udu-pozega.hr
Osnivač je dužan pribaviti potvrdu prije traženja ocjene sukladnosti akta o osnivanju samostalne knjižnice sa zakonom, odnosno prije traženja upisa u sudski registar ustanova.
 
Ministarstvo kulture vodi Upisnik o knjižnicama i knjižnicama u sastavu.
Prijavu za upis u Upisnik podnosi ravnatelj (vršitelj dužnosti ravnatelja, odnosno privremeni ravnatelj), a za knjižnicu u sastavu njezin voditelj, Ministarstvu kulture putem ureda državne uprave županije na području koje knjižnica ima sjedište. Prijava se podnosi u roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja o upisu u sudski registar knjižnice, odnosno knjižnične djelatnosti knjižnica u sastavu.
 
Potrebni dokumenti
Upis u Upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu obavlja se ispunjavanjem Obrasca prijave za upis u Upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu.
 
 
E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti
  • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
  • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
  • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
  • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
  • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS U UPISNIK KNJIŽNICA I KNJIŽNICA U SASTAVU

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@min-kulture.hr
s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka
 

Nadležno tijelo i propisi
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2, 10 000 Zagreb
pisarnica@min-kulture.hr
 
Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09)
Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98, 25/17)
 
Odobrenje za obavljanje djelatnosti
Potvrda o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnice
 
Pravni lijekovi
Žalba na rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje potvrde o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnice podnosi se Ministarstvu kulture.