Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost


Članovi Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost:

Marko Gregur, prof. dr. sc. Iva Grgić Maroević, izv. prof. dr. sc. Andrijana Kos-Lajtman, Katica Matković Mikulčić i dr. sc. Evelina Rudan Kapec.