Bilješke sa sjednica


BILJEŠKA O RADU
 
S elektroničke sjednice:
 • Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost održane 29. i 30. studenoga 2021. s početkom u 9.00 sati kojoj su prisustvovali svi članovi Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnosti (Katica Matković Mikulčić, predsjednica, Iva Grgić Maroević, Evelina Rudan, Andrijana Kos-Lajtman i Marko Gregur)
 
 • Stručnog povjerenstva za dječju knjigu održane 1. prosinca 2021. s početkom u 9.00 sati kojoj su prisustvovali Isabella Mauro, Andrijana Kos-Lajtman i Zlatko Krilić.
           
Iz Ministarstva kulture i medija sjednice su vodile djelatnice Službe za knjigu i nakladništvo: Mihaela Majcen Marinić, Morana Amulić i Sanja Klisurić.
 
Dnevni red:
 
 1. Razmatranje prijava za potporu izdavanju knjiga u 2022. godini
 2. Razno
 
 
Ad. 1
Radni materijali za programe potpore izdavanju knjiga s komentarima na temelju administrativne provjere stručne službe upućeni su članovi Vijeća i Povjerenstva u elektroničkom obliku nekoliko dana prije sastanka.
 
Članovi Vijeća i Povjerenstva razmotrili su 151 prijavu nakladnika koji su zadovoljili formalne kriterije Poziva za financiranje javnih potreba u kulturi RH za 2022. godinu (programi potpore izdavanju knjiga) te predložili da se potpora dodijeli ukupno 71 nakladniku. Potpora izdavanju knjiga za odabrane naslove predloženih nakladnika iznosila bi ukupno 7.799.000,00 kn.
 
Kod svake prijave Vijeće i Povjerenstvo razmatrali su relevantnost i kvalitetu prijavljenih naslova, kvalitetu prijevoda te utemeljenost priloženih financijskih planova. Vijeće i Povjerenstvo je u okvirima prijavljenih nakladničkih portfelja odabiralo najkvalitetnije knjige te predlagalo da se na temelju toga podrže pojedini projekti u određenoj mjeri.
 
Odobrenim sredstvima od 7.799.000,00 kn u 2022. godini sufinancirat će se objavljivanje najmanje 490 novih naslova od kojih se najmanje 85 odnosi na knjigu za djecu i mlade. Sufinancirat će se izrada 6 audio-knjiga te konverzija 150 objavljenog naslova u e-pub format.
 
Uz natječajne kriterije navedene u Uputama za prijavitelje Vijeće i Povjerenstvo vodilo se i do sada pristiglim izvješćima o realizaciji programa potpore izdavanju knjiga u 2021. godini, odnosno dosadašnjim nakladničkim praksama u izvršavanju preuzetih obaveza te kvaliteti objavljenih knjiga i rada na njihovoj vidljivosti i promidžbi.
 
Bilješku sastavila:
Sanja Klisurić
 
ZAPISNIK
 
Sa sastanka Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost održanog 20. studenoga 2021. putem Teams aplikacije s početkom u 10.00 sati – Književne manifestacije i književni programi u knjižarama
 
Prisutni članovi Vijeća: Katica Mikulčić Matković, predsjednica; Iva Grgić Maroević, Andijana Kos-Lajtman, Evelina Rudan Kapec i Marko Gregur.
 
Iz Ministarstva kulture: Mihaela Majcen Marinić
 
Dnevni red:
 
 1. Razmatranje prijava književnih manifestacija u 2022. godini
 2. Razmatranje prijavljenih književnih programa u knjižarama u 2022. godini
 3. Razno
 
Ad. 1
 
Članovi Vijeća radne su materijale dobili u elektroničkom obliku nekoliko dana ranije.
 
Vodeći se natječajnim kriterijima istaknutima u Uputama za prijavitelje te kvalitetom dosadašnje realizacije i urednošću izvještavanja, Vijeće je razmotrilo 241 pristiglu prijavu te predložilo sufinanciranje 146 književnih manifestacija u iznosu od 3.569.250,00 kn.
 
Ad. 2
 
Za financiranje književnih programa u knjižarama na se Poziv prijavilo 10 knjižara, a prema prijedlogu Kulturnog vijeća i odluci ministrice sufinancirani su programi 9 korisnika u ukupnom iznosu od 410.000,00 kn. Jedini program koji nije prihvaćen je onaj Knjižare Val iz Rijeke budući da u protekloj 2021. godini nije uspješno realizirala sufinancirani program, već je vratila uplaćena sredstva.
 
 Po završetku sjednice materijali i prijedlozi su još jednom upućeni Vijeću radi još jedne revizije, a prijedlog je zatim upućen ministrici radi donošenja odluke.
 
Zapisnik sastavila: 
Marija Rubić
 
ZAPISNIK
 
Sa sastanka Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost održanog 15. studenoga 2021. putem Teams aplikacije s početkom u 9.00 sati – Časopisi i elektroničke publikacije
 
Prisutni članovi Vijeća: Katica Mikulčić Matković, predsjednica; Iva Grgić Maroević, Andijana Kos-Lajtman, Evelina Rudan Kapec i Marko Gregur.
 
Iz Ministarstva kulture: Mihaela Majcen Marinić
 
Dnevni red:
 
 1. Razmatranje prijava za programe časopisa i elektroničkih publikacija u 2022. godini
 2. Razno
 
Ad. 1
 
Članovi Vijeća su radne materijale dobili u elektroničkom obliku nekoliko dana ranije.
 
Uz kvalitetu same prijave Vijeće je uzimalo u obzir i dosadašnji rad prijavitelja te redovitost realizacije i urednost u izvještavanju.
 
Vijeće je razmotrilo 114 pristiglih prijava od čega se 37 odnosilo na financiranje elektroničkih publikacija te predložilo sufinanciranje 66 programa u iznosu od 3.133.000,00 kn.
Od toga je podržan rad 24 elektroničke publikacije koje pokrivaju različita područja kulture i umjetnosti – od književnosti, preko kazališta i glazbe, do filma i arhitekture.
Po razmatranju i reviziji zajedničkog prijedloga elektroničkim putem prijedlog je upućen ministrici.
 
 
Zapisnik sastavila:
Marija Rubić

Zagreb, 15. studenog 2021.
 
 
BILJEŠKA
 
sa sastanaka Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost održanog 9. i 11. studenog 2021. u Maloj dvorani Ministarstva kulture i medija s početkom u 9.00 sati – Otkup knjiga za narodne knjižnice
 
Prisutni članovi Vijeća: Katja Matković Mikulčić, Iva Grgić Maroević, Andrijana Kos Lajtman, Evelina Rudan i Marko Gregur
 
Iz Ministarstva kulture: Mihaela Majcen Marinić i Morana Amulić
 
Dnevni red:
 
 1. Razmatranje prijava koje su pristigle na otkup od 24. rujna do završetka Javnog poziva za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2021. godini
 2. Razmatranje pristiglih prigovora na prethodni krug otkupa
 
Ad. 1
 
Članovi Vijeća dobili su dan ranije radne materijale u elektroničkom obliku.
Vijeće je razmotrilo ukupno 617 pristiglih prijava te predložilo naslove za otkup u iznosu od 4.098.873,75 kn, a po vrstama to izgleda ovako:
 
Vrsta Iznos
Drama      24.025,00 kn
Esej i kritika    172.582,00 kn
Izbor iz djela   
Kratke prozne vrste    352.962,50 kn
Monografija    244.722,00 kn
Poezija    522.044,25 kn
Publicistika    386.153,00 kn
Roman 1.486.564,80 kn
Strip    387.013,00 kn
Stručna knjiga    245.123,00 kn
Zbornik      49.640,00 kn
Znanstvena knjiga    228.044,00 kn
SVEUKUPNO: 4.098.873,75 kn
 
Član Vijeća Marko Gregur je, zbog izbjegavanja sukoba interesa, izašao iz prostorije kad se vijećalo o dva naslova koje je objavila umjetnička organizacija Artikulacije  u čijem radu on sudjeluje. Isto je učinila i Andrijana Kos Lajtman prilikom vijećanja o njezinoj autorskoj knjizi.
Ad. 2
 
Od 10 pristiglih prigovora Vijeće je predložilo da se prihvati samo jedan i to onaj koji se odnosi na knjigu Ibis grafike: Undinė Radzevičiūtė: Ribe i zmajevi.

Zagreb, 30. rujna 2021.
 
 
BILJEŠKA
 
sa sastanaka Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost održanog 23. i 24. rujna 2021. u Velikoj dvorani Ministarstva kulture i medija s početkom u 10.00 sati – Otkup knjiga za narodne knjižnice
 
Prisutni članovi Vijeća: Katja Matković Mikulčić, Iva Grgić Maroević, Andrijana Kos Lajtman, Evelina Rudan i Marko Gregur
 
Iz Ministarstva kulture: Nevena Tudor Perković, Mihaela Majcen Marinić, Sanja Klisurić, Marija Rubić i Morana Amulić
 
Dnevni red:
 
 1. Uvod i rasprava o načinu rada, izazovima, problemima na koje će nailaziti u radu
 2. Razmatranje prijava koje su pristigle na otkup od 20. travnja.
 
Ad. 1
 
Novoimenovane članove Vijeća pozdravila je ravnateljica uprave Nevena Tudor Perković te ih je, zajedno s voditeljicom Službe za knjigu, Mihaelom Majcen Marinić uputila u zadatke koji su pred njima.
Dogovoreno je da će nova predsjednica Vijeća biti Katja Matković Mikulčić, ravnateljica knjižnice Velika Gorica koja je u Vijeću još od prošlog mandata, a kao knjižničarka nam je posebno dragocjena u razmatranju knjiga za otkup za narodne knjižnice.
Svi članovi Vijeća su zamoljeni za diskreciju, odnosno da s pojedinostima sa sastanaka ne izlaze u javnost. Naglašeno je također da su Kulturna vijeća imenovana kao savjetodavna tijela te da konačnu odluku donosi ministrica.
 
Ad. 2
 
Članovi Vijeća dobili su radne materijale u elektroničkom obliku nekoliko dana ranije.
Vijeće je razmotrilo ukupno 540 pristiglih prijava te predložilo naslove za otkup u iznosu od 3.924.867,49 kn, a po vrstama to izgleda ovako:
 
Vrsta Iznos
Drama   110.683,00 kn
Esej i kritika   180.434,00 kn
Izbor iz djela     33.220,00 kn
Kratke prozne vrste   367.685,00 kn
Monografija     18.700,00 kn
Poezija   749.666,75 kn
Publicistika    333.334,00 kn
Roman 1.290.200,00 kn
Strip    305.775,00 kn
Stručna knjiga    226.422,00 kn
Zbornik      60.078,00 kn
Znanstvena knjiga    269.178,00 kn
SVEUKUPNO: 3.924.867,49 kn
 
 


Zagreb, 20. travnja 2021.
 
 
BILJEŠKA
 
sa sastanaka Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost i Stručnog povjerenstva za dječju knjigu održanih 16. i 19. travnja 2021. putem Teams aplikacije s početkom u 9.30 sati – Otkup knjiga za narodne knjižnice
 
Prisutni članovi Vijeća: Lahorka Plejić Poje, Iva Grgić Maroević, Katja Matković Mikulčić, Ivica Matičević i Nikola Petković
 
Prisutni članovi Povjerenstva: Dubravka Zima, Ranka Javor i Marijana Hameršak
 
Iz Ministarstva kulture: Mihaela Majcen Marinić i Morana Amulić
 
Dnevni red:
 
 1. Razmatranje pristiglih knjiga za otkup od 8.3.
 2. Razno
 
Ad. 1
Članovi Vijeća i Povjerenstva dobili su radne materijale u elektroničkom obliku nekoliko dana ranije.
Povjerenstvo za dječju knjigu razmotrilo je  ukupno 124 prijave, od čega je 50 slikovnica i 74 knjige za djecu i mlade. Za otkup je predložilo 25 knjiga za djecu i mlade u iznosu od 499.128,00 kn i 27 slikovnica u iznosu od 587.695,00 kn
Vijeće je razmotrilo 540 pristiglih prijava te predložilo za otkup 174 naslov u iznosu od 2.838.044,84 kn.
 
Prijedlog za prvi krug otkupa knjiga po vrstama:
 
Vrsta Odobreni programi Iznos
Drama 0              0,00 kn
Esej i kritika 19     50.110,00 kn
Izbor iz djela 0              0,00 kn
Knjiga za djecu i mlade 25   499.128,00 kn
Kratke prozne vrste 17   284.484,00 kn
Monografija 5     41.150,00 kn
Poezija 14   238.731,00 kn
Publicistika 18     258.366,00 kn
Roman 55  1.180.435,00 kn
Slikovnica 27     587.695,00 kn
Strip 12     262.587,49 kn
Stručna knjiga 12     202.555,00 kn
Zbornik 5       55.518,00 kn
Znanstvena knjiga 17     264.108,00 kn
SVEUKUPNO: 226  3.924.867,49 kn
 
Prijedlog je upućen ministrici na donošenje odluke i njezinu objavu.

Bilješku sastavila:
Morana Amulić