Bilješke sa sjednica


BILJEŠKA O RADU
 
S elektroničke sjednice:
 • Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost održane 29. i 30. studenoga 2021. s početkom u 9.00 sati kojoj su prisustvovali svi članovi Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnosti (Katica Matković Mikulčić, predsjednica, Iva Grgić Maroević, Evelina Rudan, Andrijana Kos-Lajtman i Marko Gregur)
 
 • Stručnog povjerenstva za dječju knjigu održane 1. prosinca 2021. s početkom u 9.00 sati kojoj su prisustvovali Isabella Mauro, Andrijana Kos-Lajtman i Zlatko Krilić.
           
Iz Ministarstva kulture i medija sjednice su vodile djelatnice Službe za knjigu i nakladništvo: Mihaela Majcen Marinić, Morana Amulić i Sanja Klisurić.
 
Dnevni red:
 
 1. Razmatranje prijava za potporu izdavanju knjiga u 2022. godini
 2. Razno
 
 
Ad. 1
Radni materijali za programe potpore izdavanju knjiga s komentarima na temelju administrativne provjere stručne službe upućeni su članovi Vijeća i Povjerenstva u elektroničkom obliku nekoliko dana prije sastanka.
 
Članovi Vijeća i Povjerenstva razmotrili su 151 prijavu nakladnika koji su zadovoljili formalne kriterije Poziva za financiranje javnih potreba u kulturi RH za 2022. godinu (programi potpore izdavanju knjiga) te predložili da se potpora dodijeli ukupno 71 nakladniku. Potpora izdavanju knjiga za odabrane naslove predloženih nakladnika iznosila bi ukupno 7.799.000,00 kn.
 
Kod svake prijave Vijeće i Povjerenstvo razmatrali su relevantnost i kvalitetu prijavljenih naslova, kvalitetu prijevoda te utemeljenost priloženih financijskih planova. Vijeće i Povjerenstvo je u okvirima prijavljenih nakladničkih portfelja odabiralo najkvalitetnije knjige te predlagalo da se na temelju toga podrže pojedini projekti u određenoj mjeri.
 
Odobrenim sredstvima od 7.799.000,00 kn u 2022. godini sufinancirat će se objavljivanje najmanje 490 novih naslova od kojih se najmanje 85 odnosi na knjigu za djecu i mlade. Sufinancirat će se izrada 6 audio-knjiga te konverzija 150 objavljenog naslova u e-pub format.
 
Uz natječajne kriterije navedene u Uputama za prijavitelje Vijeće i Povjerenstvo vodilo se i do sada pristiglim izvješćima o realizaciji programa potpore izdavanju knjiga u 2021. godini, odnosno dosadašnjim nakladničkim praksama u izvršavanju preuzetih obaveza te kvaliteti objavljenih knjiga i rada na njihovoj vidljivosti i promidžbi.
 
Bilješku sastavila:
Sanja Klisurić
 

BILJEŠKA
 
sa sastanka Povjerenstva za dječju knjigu održanog 10. studenog 2021. u Maloj dvorani Ministarstva kulture i medija s početkom u 9.00 sati – Otkup knjiga za narodne knjižnice
 
Prisutni članovi Povjerenstva: Isabella Mauro, Andrijana Kos Lajtman i Zlatko Krilić
 
Iz Ministarstva kulture: Mihaela Majcen Marinić i Morana Amulić
 
Dnevni red:
 
 1. Razmatranje prijava koje su pristigle na otkup od 24. rujna do završetka Javnog poziva za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2021. godini
 2. Razmatranje pristiglih prigovora na prošli krug otkupa
 3. Razmatranje prijava za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2022. za projekte namijenjene djeci i mladima
 
Ad. 1
 
Članovi Povjerenstva dobili su radne materijale u elektroničkom obliku dan prije vijećanja.
Razmotrili su ukupno 198 prijava (84 knjiga za djecu i mlade i 114 slikovnica) te predložilo naslove za otkup u iznosu od 1.035.828,49 kn, a po vrstama to izgleda ovako:
 
Vrsta Iznos
Knjiga za djecu i mlade    509.593,49 kn
Slikovnica    526.235,00 kn
SVEUKUPNO 1.035.828,49 kn
 
Ad. 2
Povjerenstvo je razmotrilo prigovore 5 izdavača, ali ih nije prihvatilo.
Ad. 3
Povjerenstvo je razmotrilo prijave za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2022. godini namijenjene djeci i mladima na temelju materijala koji su im ranije dostavljeni elektroničkim putem. Na temelju anonimnog čitanja u uži je krug ušlo 15 projekata, a o konačnom se prijedlogu Povjerenstvo dogovorilo elektroničkim putem.
 
Ukupno je za treći, posljednji krug otkupa u 2021. godini predloženo 5.134.702,24 kn.
Zajednički se prijedlog za zadnji krug otkupa knjiga u 2021. godini nakon revizije elektroničkim putem upućuje ministrici na donošenje odluke i njezinu objavu.

Bilješku sastavila:
Morana Amulić

BILJEŠKA
 
sa sastanaka Povjerenstva za dječju knjigu održanog 27. rujna 2021. u Maloj dvorani Ministarstva kulture i medija s početkom u 9.00 sati – Otkup knjiga za narodne knjižnice
 
Prisutni članovi Povjerenstva: Isabella Mauro, Andrijana Kos Lajtman i Zlatko Krilić (najavio je ranije da će morati otići u 10.30 radi sjednice u DHK)
 
Iz Ministarstva kulture: Mihaela Majcen Marinić i Morana Amulić
 
Dnevni red:
 
 1. Uvod i rasprava o načinu rada, izazovima, problemima na koje će nailaziti u radu
 2. Razmatranje prijava koje su pristigle na otkup od 20. travnja.
 
Ad. 1
 
Voditeljica Službe za knjigu, Mihaela Majcen Marinić pozdravila je nove članove povjerenstva za dječju knjigu.
Posebno je istaknula važnost toga Povjerenstva koje će raditi pod okriljem Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost i pokrivati, osim otkupa i potpore za izdavanje knjiga, također i književno stvaralaštvo.
Andrijana Kos Lajtman  se nalazi i u Vijeću i u Povjerenstvu što je praktično za ujednačavanje kategorija u smislu kvalitete i kvantitete predloženih knjiga za otkup.
Raspravile su se i neke nedoumice zbog kojih je prošlo Povjerenstvo u vrijeme svoga razrješenja uputilo pismo ministrici.
Kao i Vijeću par dana ranije, i članovima Povjerenstva je naglašeno da su oni savjetodavno tijelo te se njihovi prijedlozi upućuju ministrici koja donosi odluku o financiranju.
Zamoljeni su za diskreciju, odnosno na to da se pojedinosti sa sastanaka ne iznose u javnost. Dogovoreno je da će nova predsjednica Povjerenstva biti Isabella Mauro, voditeljica Hrvatskog centra za dječju knjigu
 
Ad. 2
 
Članovi Povjerenstva dobili su radne materijale u elektroničkom obliku nekoliko dana ranije.
Vijeće je razmotrilo ukupno 171 pristiglu prijavu te predložilo naslove za otkup u iznosu od 3.924.867,49 kn, a po vrstama to izgleda ovako:
 
Vrsta Iznos
Knjiga za djecu i mlade   579.288,80 kn
Slikovnica   404.689,00 kn
SVEUKUPNO 983.977,80 kn
 
Ukupno je za jesenski krug otkupa predloženo 4.929.353,55 kn.
 
Nakon oba sastanka zajednički prijedlog za otkup knjiga upućuje se ministrici radi donošenja odluke.

Bilješku sastavila: Morana Amulić

BILJEŠKA
 
sa sastanaka Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost i Stručnog povjerenstva za dječju knjigu održanih 16. i 19. travnja 2021. putem Teams aplikacije s početkom u 9.30 sati – Otkup knjiga za narodne knjižnice
 
Prisutni članovi Vijeća: Lahorka Plejić Poje, Iva Grgić Maroević, Katja Matković Mikulčić, Ivica Matičević i Nikola Petković
 
Prisutni članovi Povjerenstva: Dubravka Zima, Ranka Javor i Marijana Hameršak
 
Iz Ministarstva kulture: Mihaela Majcen Marinić i Morana Amulić
 
Dnevni red:
 
 1. Razmatranje pristiglih knjiga za otkup od 8.3.
 2. Razno
 
Ad. 1
Članovi Vijeća i Povjerenstva dobili su radne materijale u elektroničkom obliku nekoliko dana ranije.
Povjerenstvo za dječju knjigu razmotrilo je  ukupno 124 prijave, od čega je 50 slikovnica i 74 knjige za djecu i mlade. Za otkup je predložilo 25 knjiga za djecu i mlade u iznosu od 499.128,00 kn i 27 slikovnica u iznosu od 587.695,00 kn
Vijeće je razmotrilo 540 pristiglih prijava te predložilo za otkup 174 naslov u iznosu od 2.838.044,84 kn.
 
Prijedlog za prvi krug otkupa knjiga po vrstama:
 
Vrsta Odobreni programi Iznos
Drama 0              0,00 kn
Esej i kritika 19     50.110,00 kn
Izbor iz djela 0              0,00 kn
Knjiga za djecu i mlade 25   499.128,00 kn
Kratke prozne vrste 17   284.484,00 kn
Monografija 5     41.150,00 kn
Poezija 14   238.731,00 kn
Publicistika 18     258.366,00 kn
Roman 55  1.180.435,00 kn
Slikovnica 27     587.695,00 kn
Strip 12     262.587,49 kn
Stručna knjiga 12     202.555,00 kn
Zbornik 5       55.518,00 kn
Znanstvena knjiga 17     264.108,00 kn
SVEUKUPNO: 226  3.924.867,49 kn
 
Prijedlog je upućen ministrici na donošenje odluke i njezinu objavu.

Bilješku sastavila:
Morana Amulić