Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti (2021.)

Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti   .pdf  (pregled sa stanjem 27.5.2021.)
 

(pregled sa stanjem 5.3.2021.)
U okviru glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu (dalje: Poziv) prijavljen je 721 program. Financijska potraživanja prema Ministarstvu kulture i medija iznosila su 45.041.466,36 kuna, a za financiranje su odobrena 364 programa s proračunom od 10.631.300,00 kuna.

Nadležno Kulturno vijeće u sastavu: prof. dr. sc. Hana Breko Kustura, predsjednica,  članovi: dr. sc. mr. art. Tamara Jurkić Sviben, prof. Marija Grazio, red. prof. art. Dalibor Cikojević i red. prof. art. Neven Frangeš razmotrilo je sve prijedloge programa. Stručna mišljenja temeljili su na uvjetima Poziva, Smjernicama za prihvaćanje prijedloga programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2021. godinu, Poslovniku o radu Kulturnoga vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti, kriterijima iz Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (čl. 7.), kao i epidemiološkim uputama. Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa koja donosi daljnje izazove u planiranju, provedbi i dostupnosti programa te mobilnosti umjetnika i profesionalaca u području kulture, prijavljeni programi su, uz navedene kriterije i smjernice, vrednovani i sukladno novim okolnostima.

Odobrena potpora za 2021. godinu:       
 
POTPROGRAMSKO PODRUČJE BROJ PROGRAMA IZNOS
Festivali/manifestacije 94 5.066.000,00 kn
Koncerti/koncertna
gostovanja
191 3.090.800,00 kn
Majstorski seminari 22 879.000,00 kn
Glazbeno nakladništvo 41 1.100.500,00 kn
Glazbena natjecanja 8 405.000,00 kn
Ostalo (strukovne
nagrade, narudžbe
novih djela)
8 90.000,00 kn
UKUPNO 364 10.631.300,00 kn