EU Kids Online istraživanje u Hrvatskoj

EU Kids Online je nacionalno komparativno istraživanje o medijskim navikama djece i njihovih roditelja te sigurnosti djece na internetu. Ovo istraživanje dio je Svjetskog konzorcija EU Kids Online. U studenom 2017. predstavljeni su prvi rezultati AEM nacionalnog komparativnog istraživanja o medijskim navikama djece te praksama i stavovima njihovih roditelja, kao i iskustvima i sigurnosti djece na internetu. Ovim se istraživanjem Hrvatska uključila u svjetski standard praćenja sigurnosti djece na internetu, temeljem sudjelovanja u EU Kids Online konzorciju kojeg čine 33 zemlje (www.eukidsonline.net).

Opći cilj istraživanja bio je steći bolji uvid u navike djece pri korištenju interneta i suvremenih tehnologija, ispitati učestalost i oblike izloženosti djece uznemirujućim sadržajima i nasilju te ispitati zaštitne faktore i ulogu okoline u zaštiti i edukaciji djece i mladih od opasnosti na internetu.
 

http://hrkids.online/