„Birajmo što gledamo“

Slika /arhiva/Odobreni programi 2019/Za web/birajmo sto gledamo.jpg
“Birajmo što gledamo” je medijska kampanja UNICEF-a i Agencije za elektroničke medije čiji je cilj podići razinu svijesti o važnosti medijskog opismenjavanja roditelja, skrbnika i djece. Kampanja želi ukazati na važnost pažljivog odabira medijskih sadržaja za djecu, svrsishodnog korištenja programskih oznaka o primjerenosti sadržaja i poticanja djece na kritičko promišljanje medijskih sadržaja. Od lošeg i potencijalno štetnog medijskog sadržaja djecu i mlade najbolje možemo zaštititi ako ih naučimo kako analizirati, evaluirati i kritički promišljati medijske sadržaje. U sklopu kampanje snimljeni su televizijski spotovi koji ukazuju na potencijalno štetne utjecaje na djecu i mlade nasilnih i neprimjerenih sadržaja kao i iskrivljenih, nerealnih medijskih slika.

https://www.medijskapismenost.hr/birajmo-sto-gledamo/