Rezultati drugog kruga Javnog poziva nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama u 2024. godini

14. lipnja 2024. - U drugom krugu Javnog poziva nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama u 2024. godini nakladnici su prijavili ukupno 369 knjiga. Sve prijave koje su pristigle od 20. ožujka do 20. svibnja, razmotrilo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u suradnji sa Stručnim povjerenstvom za dječju knjige te predložilo ministrici popis naslova koji će se knjižnicama predložiti za otkup odobrenim namjenskim sredstvima.

 
Na popisu A nalaze se knjige koje su narodne knjižnice od 1. do 6. tipa dužne kupiti najmanje u jednom primjerku, a na popisu B nalaze se knjige koje se preporučuju za otkup svim knjižnicama ovisno o potrebama njihovih korisnika. Knjige koje nisu uvrštene na popise A ili B knjižnice, ovisno o interesu i potrebama korisnika, mogu nabavljati vlastitim sredstvima


Rezultati drugog kruga otkupa:Popisi A i B te popis knjiga koje knjižnice mogu kupovati vlastitim sredstvima za drugi krug otkupa dostupni su na sljedećim poveznicama:   
 


Pregled odobrenih sredstava za narodne knjižnice i rezultati prvog kruga otkupa objavljeni su 7. svibnja i dostupni su na sljedećoj poveznici.

Napominjemo da knjižnice sukladno ugovoru o korištenju sredstava Ministarstva odmah po inventarizaciji u sustav unose podatke o kupljenim knjigama s popisa A i B. Knjižnice knjige i iz prvog i iz drugog popisa, kao što će i iz trećeg i četvrtog kruga koji će uslijediti, unose u jedinstveni sustav, odnosno kreiraju jedinstveno izvješće o otkupljenim knjigama.

Prvo Izvješće o tijeku otkupa knjiga objavit će se početkom srpnja. Sljedeći, treći rok za nakladnike za prijavu novih knjiga koje predlažu za otkup narodnim knjižnicama je 10. rujna, a posljednji ovogodišnji rok će biti 20. listopada.
 
Detaljne upute za knjižnice i nakladnike, s indikativnim kalendarom i kriterijima, dostupne su na poveznici
Popis knjižnica kojima su odobrena sredstva za otkup u 2024. godini dostupan je na poveznici:
 
 


Pisane vijesti