UNESCO je objavio Poziv stručnjacima s ciljem poticanja inicijativa za izgradnju kapaciteta u provođenju Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja 2005.

     Svrha ovog otvorenog poziva je obnoviti tijelo stručne podrške osnovano 2011. godine u okviru projekta koji je financirala Europska unija, a čiji je cilj "jačanje sustava upravljanja u kulturi u zemljama u razvoju", u zemljama u razvoju, u pogledu stručnosti i podjednakoj zemljopisnoj zastupljenosti (stručnjaci iz arapskih država, Afrike, Azije i Pacifika koje su trenutno podzastupljene).

     Od stručnjaka se, ovisno o potrebama i prioritetima koje utvrđuju tijela Konvencije 2005. i zemlje u razvoju, očekuje na nivou država na različitim područjima Konvencije 2005. pružanje potpore kroz različite modalitete (radionice, savjetodavno tehnička pomoć, kratkoročne i dugoročne intervencije u izgradnji kapaciteta, mentorstvo, podržavanje, itd).

     Traže se stručnjaci s najmanje 10 godina radnog iskustva u području kulturnih i kreativnih industrija koje se odnose na: institucionalni ustroj kreativnog sektora; razvoj i provedbu ukupne politike, strategije, regulatorne okvire; provedbu projekata međunarodne suradnje; financiranje, kao i razvoj kulturnog poduzetništva u razvoju i jačanju određenog sektora; prikupljanje podataka u kulturnom i kreativnom sektoru kao i razvoju sektorskih mapiranja.
     Prednost imaju stručnjaci koji se bave: kulturnim statistikama i pokazateljima; trgovinom; digitalizacijom; raznolikosti medija; statusom umjetnika i slobodom umjetničkog izražavanja; povlašteni tretmanom i mobilnosti.

     Kandidati mogu biti: državni službenici, državni stručnjaci u kulturi, upravitelji kulturnih institucija i udruga, istraživači, akademici i/ili neovisni stručnjaci specijalizirani u navedenim područjima. Posebno se potiču prijave žena kandidatkinja i iz Afrike, arapskih država i azijsko-pacifičkih područja.

     Rok za podnošenje prijava je 20. ožujka 2015.

     Ostale dodatne informacije te kako se prijaviti na natječaj, možete pronaći na: https://en.unesco.org/creativity/capacity-building/call-experts


>>> 
Call for Expression of Interest for Inclusion in an Expert Facility