Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
 ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI
Danom objave prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji na stranicama Ministarstva kulture započinje i javna rasprava o istom. Javna rasprava traje od 18. svibnja do drugog čitanja u Saboru.

Ministarstvo kulture će zaprimati sve pisane komentare i prijedloge na e-mail: javna.rasprava@min-kulture.hr  ili na adresu Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, Zagreb.