Pregled mjera za kulturni sektor

Uslijed pandemije Ministarstvo je donijelo niz mjera za potporu sektoru kulture, a u okviru prvog rebalansa osigurano je 48 milijuna kuna za Krizni fond za potporu kulturnom i medijskom sektoru te 35 milijuna kuna za provedbu poziva na dostavu projektnih prijedloga Umjetnost i kultura online koji se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Ministarstvo je početkom ožujka 2020. godine, krenulo s razradom i usvajanjem mjera s ciljem što učinkovitijeg odgovora na krizu te zaštite kulturnih vrijednosti, odnosno svih dionika koji djeluju i stvaraju u kulturi. Ministarstvo je mjerama za potporu kulturnom i kreativnom sektoru obuhvatilo sve umjetnike i kulturne djelatnike koji su izgubili mogućnost svojega djelovanja, čiji je društveni i ekonomski status u temeljima ugrožen.

 

   
    Prvi paket mjera usvojenih u razdoblju obustave svih kulturnih
    aktivnosti

 
1. Odluka o odgodi izvršenja ugovorenih programa javnih potreba u kulturi i uvjetima isplate sredstava za odobrene programe u posebnim okolnostima. Time je omogućena isplata (honorara) samostalnim umjetnicima, umjetnicima koji rade honorarno i onima bez stalnih izvora prihoda. Donesena je i Odluka o obustavi revizije priznatih prava statusa samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava državnog proračuna na razdoblje od šest mjeseci.
 
2. Kulturne i kreativne industrije uvrštene su u Vladine mjere za očuvanje radnih mjesta koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja je održana u utorak, 17. ožujka 2020. godine, donesene su mjere za potporu kulturnom sektoru, kojima će se maksimalno ublažiti negativni učinci uslijed epidemije virusa.

3. Ministarstvo je osiguralo mjeru komplementarnu mjeri HZZ-a i osiguralo potpore za samostalne umjetnike u iznosu od 2.000 odnosno 4.000 kn u razdoblju od ožujka do lipnja 2020. godine. Za pomoć nezavisnim profesionalcima koji nemaju reguliran status, nisu u registru poreznih obveznika, ne uplaćuju samostalno doprinose ili nisu stekli pravo na uplatu doprinosa iz sredstava državnog proračuna uspostavljen je poseban fond iz kojega su umjetnicima isplaćene jednokratne naknade. 
 
4. Mjere Vlade usmjerene na očuvanje radnih mjesta odnose se i na pružatelje medijskih usluga, tako je usvojena mjera kojom je Agencija za elektroničke medije izvršila isplatu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za 2020. godinu uz mogućnost prenamjene dijela Fonda na temu javnog praćenja epidemije korona virusa čime je omogućena prilagodba programskih osnova pružatelja medijskih usluga posebnim okolnostima.
Za medijske djelatnike koji nisu obuhvaćeni navedenom mjerom, Ministarstvo je 20. svibnja donijelo Odluku o potpori honorarnim medijskim djelatnicima kojima je zbog epidemije bolesti COVID-19 otkazana suradnja odnosno onemogućeno redovno djelovanje te zadužilo VEM da provede postupak.
 
 

    Drugi paket mjera odnosio se na poticanje i ponovno pokretanje
    kulturnog života kao i proizvodnje i distribucije kulturnih sadržaja

 
1. Ministarstvo je u svibnju objavilo poziv Umjetnost i kultura online, a ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 35 milijuna kuna. Pozivom se financiraju aktivnosti pripreme i provedbe online umjetničkih i kulturnih aktivnosti, a provodi se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
 
2. Kroz Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2020. godinu, koji je u novonastalim okolnostima COVID-19 posebno usmjeren na aktivnosti prilagodbe poslovnih modela proizvodnje, distribucije, dostupnosti i pristupa kulturno umjetničkim sadržajima osigurano je 8 milijuna kuna.
 
3. Osigurana su dodatna sredstva za dofinanciranje filmova koji mogu odmah krenuti u snimanje putem Hrvatskog audiovizualnog centra, a u smislu osiguravanja sredstava potrebnih za pridržavanje Preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
 
4. U suradnji s HAMAG-BICRO-om i Ministarstvom financija, Ministarstvo kulture i medija pokrenulo je Program dodjele državnih potpora u svrhu podrške poduzetnicima u kulturi i kreativnim industrijama i olakšanje pristupa financiranju kako bi se poboljšala likvidnost MSP-ova čije je poslovanje pogođeno posljedicama pandemije COVID-19. Programom je predviđeno 300 milijuna kuna kredita uz jamstvo u iznosu 100 % glavnice kredita.
 
5. Ronilački centri oslobođeni plaćanja ovogodišnje naknade za podvodna kulturna dobra. Ministarstvo je donijelo Odluku o obustavi plaćanja novčane naknade za 2020. godinu za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra slijedom nastanka izvanrednih okolnosti.
 
6. Objavljen je prilagođen Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu. Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju koja donosi izazove u planiranju, provedbi i dostupnosti programa te mobilnosti umjetnika i profesionalaca u području kulture, svi prijavitelji su upućeni da predlože programe koje je moguće realizirati uz epidemiološka ograničenja sukladno specifičnosti svakoga područja za koje se program prijavljuje.
 
 

    Treći paket mjera - od jeseni 2020. godine Ministarstvo kulture i
    medija pokreće nove programe potpore 

 

1. Osigurana su dodatna sredstva za potporu proizvodnji filmova koju sukladno svojim kriterijima dodjeljuje Hrvatski audiovizualni centar. Odluku o provedbi odluke o dodatnoj potpori za proizvodnju debitantskih dugometražnih igranih filmova i dugometražnih igranih filmova čija je nemogućnost završetka proizvodnje posljedica učinka pandemije COVID-19 na gospodarstvo HAVC je objavio u listopadu 2020. godine.
 
2. Raspisan je Javni poziv za potporu dijelu troška izvedbe u području kazališne, plesne i glazbene (klasična i jazz glazba) djelatnosti čiji je cilj potaknuti nastavak aktivnosti u području izvedbenih umjetnosti u okolnostima smanjenih prostornih kapaciteta i posljedične nemogućnosti pokrivanja dijela troškova izvedbi. Osigurana su sredstva u iznosu od 882.925 kuna za 29 programa kuna.

3. Raspisan je i Javni poziv za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja u svim kulturnim djelatnostima (audiovizualnim, izvedbenim, književnim i prevoditeljskim te vizualnim). Ovim Pozivom osigurat će se namjenska sredstva profesionalcima u području kulture i umjetnosti (umjetničke organizacije, strukovne udruge u području kulture, samostalni umjetnici, nezavisni profesionalci u području kulture i umjetnosti) kojima je onemogućeno ili bitno otežano obavljanje njihove djelatnosti. Osigurana su sredstva za 279 programa u iznosu od 8.189.193,00 kuna. 

4. Raspisan je natječaj usmjeren na poticanje koncertne aktivnosti. Hrvatska glazbena unija je objavila Poziv za predlaganje koncertnih programa u okviru projekta „Jer svirati se mora” temeljem Sporazuma s Ministarstvom. Poticat će se koncertni programi hrvatskih glazbenika izvođača, kontinuirane i potvrđene prisutnosti u kulturnom životu Republike Hrvatske, visoke razine kvalitete, namijenjeni različitim dobnim profilima publike. Osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.226.000,00 kuna.

5. Javnim pozivom za dodjelu potpora samostalnim umjetnicima koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna RH u 2021. godini, Ministarstvo slijedom prethodnih najava i obavljenih konzultacija ministrice s predstavnicima udruga i dionicima u području kulture, nastavlja s komplementarnim modelima potpora, primarno usmjerenim prema samostalnim umjetnicima i nezavisnim profesionalcima u području kulture. Za sada su dodijeljene potpore za siječanj i veljaču 2021. godine u ukupnom iznosu od 6.792.000 kuna.

6. U okviru Javnog poziva za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama za isplatu jednokratne potpore umjetnicima u 2021. godini odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 5.936.000 kuna za 30 umjetničkih strukovnih udruga koje će ih u formi jednokratnih potpora raspodijeliti svojim članovima, nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, koji su dokazali da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih pandemijom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti. 

7. Ronilački centri oslobođeni plaćanja naknade za podvodna kulturna dobra i u 2021. godini. Ministarstvo je u okviru mjera podrške uslijed epidemije COVID-19 donijelo Odluku o obustavi plaćanja novčane naknade za 2021. godinu za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra slijedom nastanka izvanrednih okolnosti.

8. Sektorske potpore industriji kulturnih i umjetničkih događanja. U okviru daljnjih mjera potpore uslijed pandemije Vlada RH donijela je odluku o dodjeli potpora male vrijednosti kao pomoć najugroženijim djelatnostima iz sektora industrije kulturnih i umjetničkih događanja, koji su tijekom aktualne pandemije pretrpjeli gubitke veće od 75 % ukupnih prihoda. 

9. Sporazumom Ministarstva i Hrvatske glazbene unije osigurano sufinanciranje troškova brzih antigenskih testova u svrhu nastavka koncertnih aktivnosti. U okviru daljnjih mjera potpore uslijed epidemije koronavirusa, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek donijela je Odluku o sufinanciranju troškova brzih antigenskih testova u svrhu provedbe koncertnih aktivnosti. U iznosu od 5 milijuna kuna, Ministarstvo će sufinancirati troškove brzih antigenskih testova u svrhu provedbe koncertnih aktivnosti, a navedeni projekt provest će se u suradnji s Hrvatskom glazbenom unijom.

10.  16,9 milijuna kuna ukupan je iznos kojim će Ministarstvo kroz dva programa potpora financirati poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama. Rezultati su to Javnog poziva za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2021. godinu te Javnog poziva za provedbu Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenoj industriji kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19. 

11.  Samostalnim umjetnicima i nezavisnim profesionalcima te umjetničkim organizacijama i strukovnim udrugama 8 milijuna kuna za programe razvoja novih kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe.  Ministarstvo je osiguralo sredstva za 280 projekata u ukupnom iznosu od 7.935.000,00 kuna temeljem provedenog Javnog poziva za programe razvoja novih kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe u 2021. godini. Sredstva su namijenjena ponajprije najnezaštićenijim umjetnicima: samostalnim umjetnicima i nezavisnim profesionalcima u području kulture kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih pandemijom COVID-19 onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.


12.  Osigurano 7 milijuna kuna pomoći za projekt „Jer svirati se mora 2“. U suradnji s Hrvatskom glazbenom unijom, Ministarstvo je pripremilo nastavak projekta „ Jer svirati se mora“ u sklopu daljnjih mjera potpora, uslijed pandemije ugroženom kulturnom i kreativnom sektoru, kojom će se nastaviti poticati odvijanje koncertnih aktivnosti. Ocijenivši više od 300 pristiglih prijava za akciju „Jer svirati se mora 2“, stručna komisija Hrvatske glazbene unije odabrala je 237 projekata s više od 400 koncerata.
Preporuke

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Ministarstvom izradio je posebne preporuke za obavljanje kulturno umjetničkih djelatnosti za vrijeme trajanja pandemije te one do daljnjega ostaju na snazi.

>>> Pregled preporuka
 
Paralelno s poduzetim mjerama pomoći umjetnicima, Ministarstvo je nastavilo s objavom i provođenjem Javnih poziva i natječaja kroz koje se dodatno sufinanciraju pojedini sektori ili reagira na uočene nedostatke i potrebe u polju kultureJavni poziv za otkup knjiga za narodne knjižniceJavni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštvaJavnog poziva za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju i Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika.