Ronilački centri oslobođeni plaćanja ovogodišnje naknade za podvodna kulturna dobra

Ministarstvo je u okviru mjera podrške uslijed epidemije COVID-19 donijelo Odluku o obustavi plaćanja novčane naknade za 2020. godinu za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra slijedom nastanka izvanrednih okolnosti.

Odlukom se utvrđuje obustava plaćanja godišnje naknade za obavljanje podvodnih aktivnosti, a odnosi se za pravne i fizičke osobe kojima su izdana odobrenja sukladno Natječaju za izdavanje dopuštenja za ronjenje na zaštićenim područjima – zonama te sukladno Programu obavljanja podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalazi kulturno dobro, za 2019. - 2023. godinu, kao mjera podrške uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19. 

Odluka je objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva, a stupa na snagu danom donošenja, 20. srpnja 2020. godine.
 

Pisane vijesti