Posebni javni poziv za prijavu programa izvođenja nužnih radova obnove neprihvatljivih za financiranje tijekom konstrukcijske obnove financirane iz Fonda solidarnosti EU