UNESCO raspisao 11. natječaj za sredstva Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) 2020. (Rok: 27. svibnja 2020.)

UNESCO je objavio otvoreni poziv za prijave na natječaj za sredstva Fonda za kulturnu raznolikost 2020.

Fond za kulturnu raznolikost podupire projekte kojima se potiče širenje dinamičnog kulturnog sektora, osobito kroz aktivnosti koje omogućavaju uvođenje i/ili razradu politika i strategija koje izravno utječu na stvaranje, proizvodnju, širenje, distribuciju te pristup raznolikosti kulturnih izričaja, kao i osnaživanje institucionalnih infrastruktura koje potiču održive kulturne industrije.

Hrvatska i ove godine nije na popisu zemalja članica u razvoju i nevladinih organizacija koje se mogu prijaviti na natječaj.

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/list_eligible_countries_ifcd_11call_2020_en.pdf

Sukladno propisima koje nalažu uvjeti natječaja, za sredstva Fonda za kulturnu raznolikost ove se godine iz Republike Hrvatske mogu natjecati jedino međunarodne nevladine organizacije te se uvjeti mogu naći na sljedećoj poveznici:
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/11_ifcd_call_2020_en.pdf

Zainteresirane međunarodne nevladine organizacije registrirane u Republici Hrvatskoj prijavljuju se izravno UNESCO-u putem online platforme najkasnije do 27. svibnja 2020. godine (23:59 prema pariškom vremenu)te o svojoj prijavi do istog datuma na znanje prosljeđuju obavijest Hrvatskom povjerenstvu za UNESCO pri Ministarstvu kulture na: unesco@min-kulture.hr.
 
Informacije o natječaju i načinu prijave
https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply
 
Smjernice natječaja
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/annotated_guide_11_ifcd_call_2020_en.pdf
 
Obavezni prijavni obrazac za korisnike
https://en.unesco.org/creativity/applicant/register