Prijava projekata povodom obilježavanja "Međunarodne godine približavanja kultura 2010." (Rok: 16.04.2010.)

2010. godina je proglašena Međunarodnom godinom približavanja kultura. UN je proglasio UNESCO glavnom agencijom za proslavu spomenute godine.
    
Glavni cilj proslave Međunarodne godine približavanja kultura je proslava kulturne raznolikosti u svijetu te podrška jačanju dijaloga među kulturama. UNESCO je predložio slijedeće teme povodom obilježavanja iste:
 
(I)     pomicanje uzajamne kulturne, etničke, jezične i vjerske raznolikosti;
(II)    stvaranje okvira za zajedničko razmjenjivanje vrijednosti;
(III)   osnaživanje kvalitetnog obrazovanja i izgradnja međukulturne kompetencije
(IV)   poticanje dijaloga za održivi razvoj.
 
Različite aktivnosti kojima zemlje članice UNESCO-a planiraju obilježiti Međunarodnu godinu približavanja kultura:
 
(a)   omogućavanjem većih mogućnosti za istraživanja, susrete i javne rasprave te širenje prostora za međukulturnu medijaciju, kao i korištenje novih tehnologija, posebno radi poticanja jezične raznolikosti i prevođenja;
(b)   promicanjem uloge kreativnosti u kulturnoj raznolikosti te unapređivanjem kako posebnih značajki kultura, tako i njihovih sličnosti;
(c)    jačanjem uloge formalnog i neformalnog obrazovanja, istraživanja, medija i novih informacijskih tehnologija kako bi se još više proširila raznolikost obrazovnih, kulturnih i znanstvenih sadržaja, ispravljajući pritom pogrešne kulturne predodžbe, vrijednosti i stereotipe.
 
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture poziva sve zainteresirane institucije, vladine i nevladine organizacije da do 16. travnja 2010. prijave svoje projekte na priloženom obrascu. Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO napravit će evaluaciju projekata koji će biti uključeni u službeno obilježavanje Međunarodne godine približavanja kultura 2010. ispred Republike Hrvatske.
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture nije u mogućnosti financirati projekte već dodjeljuje potporu u znaku i logo-u projektima koji budu izabrani.
 
Dodatne informacije o istom nalaze se na web-stranici: http://www.unesco.org/en/rapprochement-of-cultures/
 
kao i prijavni obrazac na: http://www.unesco.org/culture/dialogue/form/form_en.pdf
 
Digitalni primjerci dostavljaju se na adresu unesco@min-kulture.hr, a potpisani i izvornici  na poštansku adresu:

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10000 Zagreb