11. međunarodno dječje natjecanje u crtanju i slikanju "Radost Europe" (Rok:15.07.2009.)

Željeli bismo Vas obavijestiti o 11. međunarodnom dječjem natjecanju u crtanju i slikanju "Radost Europe" koje će se održati u Beogradu od 1. do 5. listopada 2009.  godine.
     
Na natječaj je moguće proslijediti pojedinačne prijave ili prijave vrtića, škola, dječjih umjetničkih škola te sličnih institucija za djecu dobi od 5 do 18 godina. Glavna tema natječaja je "Rječnik prijateljstva" koji se sastoji od 15 riječi: Europa, prijatelj, sloboda, ptica, dijete, mama, tata, sunce, radost, knjiga, mir, kruh, pjesma, ljubav i igra. Navedene riječi bi trebale biti shvaćene u najširem smislu te natjecateljima poslužiti kao inspiracija za radove, koji ne smiju biti manji od 25x30 cm niti veći od 50x70 cm.
 
Detaljnije upute i dodatne informacije moguće je naći na: www.joyofeurope.org.yu te www.dkcb.org.yu.
 
Ljubazno Vas molimo da zainteresirani za spomenuti natječaj svoje radove pošalju izravno najkasnije do 15. srpnja 2009. godine na: Dječji kulturni centar Beograd (za Europsko dječje natjecanje u crtanju i slikanju "Radost Europe"), Takovska 8, 11000 Beograd, Srbija.