Kontakt

Photo /slike/mk 1.jpg

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske
Runjaninova 2, 10 000 Zagreb
OIB: 37836302645
MBS: 0931608
Telefon: 01/4866 -200 (centrala)

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:
pisarnica@min-kulture.hr

Informacije o Vašim pravima te obradi osobnih podataka možete dobiti putem e-maila
osobni.podaci@min-kulture.hr ili na adresi MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Runjaninova 2, Zagreb.


Upiti medija:
e-pošta: press@min-kulture.hrAutor vizualnog identiteta: g. Boris Ljubičić


  >>> Vizualni identitet hrv-eng (.pdf 129 KB)  

  >>> Vizualni identitet eng-hrv (.pdf 127 KB)

  >>> Vizualni identitet .jpg 

 


Smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima, molimo, obratite se pučkom pravobranitelju.
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb, Republika Hrvatska
tel: +385 1 4851 275
tel: +385 1 4851 853
fax: +385 1 6431 628
e-pošta: info@ombudsman.hr
www.ombudsman.hr

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01/6102-170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr 
www.posi.hr