Uprava za zaštitu kulturne baštine

Davor Trupković, pomoćnik ministrice 
e-pošta: davor.trupkovic@min-kulture.hr

Tajnik Uprave:
Miroslav Mikšić
tel: 01 4866 627
faks Uprave: 01 4866 680
e-pošta: miroslav.miksic@min-kulture.hr
 


Glavni konzervatori:

dr. sc. Višnja Bralić
tel: 01 4866 602
e-pošta: visnja.bralic@min-kulture.hr

Tomislav Petrinec
tel: 01 4866 619
e-pošta: tomislav.petrinec@min-kulture.hr

mr. sc. Zoran Wiewegh          
tel: 01 4866 239
e-pošta: zoran.wiewegh@min-kulture.hr

 


Sektor za zaštitu kulturne baštine
Načelnik Sektora: Mirna Sabljak, dipl. ing. arh.
tel: 01 4866 607
e-pošta: mirna.sabljak@min-kulture.hr 


Služba za nepokretnu kulturnu baštinu 
Voditelj Službe: 


Odjel za graditeljsku baštinu, krajolik i prostorno planske mjere zaštite 
Voditelj Odjela: Bruno Diklić
tel: 01 4866 615
e-pošta: bruno.diklic@min-kulture.hr

Odjel za arheologiju 
Voditelj Odjela: Andrea Cukrov
tel: 01 4866 281
e-pošta: andrea.cukrov@min-kulture.hr


Služba za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu
Voditelj Službe: Tatjana Horvatić
tel: 01 4866 606
e-pošta: tatjana.horvatic@min-kulture.hr

Odjel za pokretnu kulturnu baštinu 
Voditelj Odjela: Katarina Radatović-Cvitanović
tel: 01 4866 605
e-pošta: katarina.radatovic-cvitanovic@min-kulture.hr

Odjel za etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu 
Voditelj Odjela: Mladen Kuhar                             
tel: 01 4866 503
e-pošta: mladen.kuhar@min-kulture.hr
 


Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju 
Načelnik Sektora: dr. sc. Tatjana Lolić
tel: 01 4866 655
e-pošta: tatjana.lolic@min-kulture.hr


Služba za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine
Voditelj Službe: Hrvoje Koržinek
tel: 01 4866 624
e-pošta: hrvoje.korzinek@min-kulture.hr