Uprava za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove


Ravnateljica Uprave za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove
Anja Jelavić
e-pošta: anja.jelavic@min-kulture.hr​

Tajnica Uprave:
Nikolina Pocedić
tel: 01 4866-366; 
e-pošta: nikolina.pocedic@min-kulture.hr

 


Sektor za programe i projekte Europske unije 
Načelnica Sektora: Anastazija Magaš Mesić
tel: 01 4866 412
Faks: 01 4866 560
e-pošta: anastazija.magas-mesic@min-kulture.hr

Za sve informacije o programima financiranima iz Europskog socijalnog fonda, molimo da nam se obratite putem e-pošte: esf@min-kulture.hr  


Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije 
Voditeljica Službe: Ivana Vukosavić Mitrov
tel: 01 4866 561
e-pošta: ivana.vukosavicmitrov@min-kulture.hr

Odjel za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije 
Voditeljica Odjela: Maja Perucci
tel: 01 4866 508
e-pošta: maja.perucci@min-kulture.hr

Odjel za praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije 
Voditeljica Odjela: Jadranka Barić
tel: 01 4866 587
e-pošta: jadranka.baric@min-kulture.hr


Služba za razvoj i koordinaciju programa i projekata Europske unije
Voditelj Službe: Mladen Špehar
Tel: 01 4866 326
e-pošta: mladen.spehar@min-kulture.hr

 


Sektor za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove
Načelnica Sektora: Mirjana Ana Maria Piskulić 
Tel: 01 4866 436
e-pošta: mirjana.piskulic@min-kulture.hr


Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju  
Voditeljica Službe: Iva Mostarčić
tel: 01 4866 203
e-pošta: iva.mostarcic@min-kulture.hr

Služba za Kreativnu Europu
Voditeljica Službe: Anera Stopfer
Tel: 01 4866 285
e-pošta: anera.stopfer@min-kulture.hr
 
Služba za UNESCO
Voditeljica i glavna tajnica Hrvatskog povjerenstva za UNESCO: Rut Carek
Tel: 01 4866 304
Faks: 01 4866 526
e-pošta: rut.carek@min-kulture.hrunesco@min-kulture.hr