Odobreni programi - Međunarodna kulturna suradnja u 2022.Međunarodna kulturna suradnja u 2022.  .pdf  (pregled sa stanjem u prosincu 2022.)