Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju

Služba se bavi unapređenjem bilateralne i multilateralne suradnje između Republike Hrvatske i europskih i izvaneuropskih zemalja u području kulture i umjetnosti koja se temelji na međunarodnim ugovorima i programima te definiranjem, koordiniranjem i evaluacijom aktivnosti usmjerenih na kreiranje, poticanje i praćenje projekata međunarodne suradnje.

Provodi Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske te priprema pristigle prijedloge projekata međunarodne kulturne suradnje. 

Kulturna suradnja koja se temelji na izravnoj komunikaciji institucija i pojedinaca uključuje razmjene u raznim područjima kulture i umjetnosti, glazbena-scenska gostovanja, turneje, studijske boravke umjetnika, književnika i drugih profesionalaca kao i umjetnička usavršavanja i koprodukcije zajedničkih umjetničkih projekata. Također je moguće ostvariti podršku za nove oblike suradnje, rad u kulturnim mrežama koje su aktivne u djelokrugu koje pokriva međunarodna kulturna suradnja, koprodukcijama i transnacionalnim  umjetničkim projektima.