Služba za Kreativnu Europu

Služba za Kreativnu Europu Ministarstva kulture i medija ustrojena je prvenstveno radi koordinacije programa Europske unije Kreativna Europa i to kao svojevrsni Desk Kreativne Europe. Desk Kreativne Europe je u svim zemljama članicama programa uspostavljen radi pružanja informacija o programu, održavanja informativnih dana, seminara i radionica te individualnih konzultacija i tehničke pomoći vezane uz sudjelovanje u potprogramu Kultura programa Kreativna Europa.
 
Potprogram MEDIA programa Europske unije Kreativna Europa, a koji je otvoren za sudjelovanje audiovizualnom sektoru, u nadležnosti je Deska Kreativne Europe  uspostavljenog pri Hrvatskom audiovizualnom centru.

Adresar svih europskih Deskova Kreativne Europe zaduženih za koordinaciju potprograma Kultura i MEDIA programa Kreativna Europa možete naći ovdje.  Služba za Kreativnu Europu / Desk Kreativne Europe
Ministarstvo kulture i medija

e-pošta: ced@min-kulture.hr 
Runjaninova 2
10 000 Zagreb
 
Voditeljica: Anera Stopfer
telefon: 01/ 4866 285
e-pošta: anera.stopfer@min-kulture.hr
 
 
Morana Bigač
telefon: 01/ 4866 312
e-pošta: morana.bigac@min-kulture.hr