Kulturno vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju

- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN83/22)
- Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, NN 44/09, NN 68/13)


Članovi Kulturnog vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju:

dr. sc. Goranka Horjan, Irena Kregar Šegota, prof. art. Igor Lešnik, Dinko Telećan i Ana Marija Vrdoljak.