Kulturno vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju

- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN83/22)
Članovi Kulturnog vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju:

dr. sc. Goranka Horjan, prof. art. Igor Lešnik, Vesna Meštrić, Dinko Telećan i Ana Marija Vrdoljak.