Kulturno vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju

- Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, NN 44/09, NN 68/13)


Članovi Kulturnog vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju:

dr. sc. Goranka Horjan, predsjednica
Vlasta Gracin
Ante Knešaurek
Petra Ljevak
Željka Turčinović