Godišnje izvješće za 2019. godinu


Ministarstvo kulture objavljuje Godišnje izvješće za 2019. godinu koje sadrži detaljan pregled programskih i normativnih aktivnosti, te provedene važnije reforme. U izvještaju se nalaze i podaci o proračunu Ministarstva kulture i financiranju po pojedinim kulturnim područjima.