Vizualne umjetnosti, likovne monografije, dizajn i arhitektura (pregled sa stanjem 04.11.2013.)