Potpora knjizi strana (pregled sa stanjem u 2012.)