Odbijeni programi - Otkup knjiga (pregled sa stanjem u 2019.)