Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti

- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN83/22)
Članovi Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti:


prof. art. Viktor Popović, predsjednik i članovi Vanja Babić, red. prof. art. Zoltan Novak, dr. sc. Snježana Pintarić i Valentina Radoš.