Multilateralne inicijative

Multilateralna suradnja uključuje suradnju s međunarodnim organizacijama iz djelokruga kulture i umjetnosti čiji je član Republika Hrvatska te suradnju s međunarodnim zakladama, mrežama i inicijativama.
 

Vijeće Europe
 
Vijeće Europe najstarija je europska organizacija sa sjedištem u Strasbourgu. Obuhvaća 47 država članica (sve europske države osim Bjelorusije), a glavni joj je cilj jačanje suradnje i jedinstva na europskom kontinentu, promicanjem ljudskih prava i temeljnih sloboda te demokracije i vladavine prava. Uz ova tri ključna stupa koja predstavljaju temeljne vrijednosti Organizacije, Vijeće Europe bavi se i nizom specifičnih društvenih tema kao što su socijalna isključenost, rasna, nacionalna i druga netrpeljivost, trgovina ljudima, nasilje nad ženama, prava djece, bioetika, terorizam, zaštita kulturne i prirodne baštine te drugi suvremeni izazovi europskih društava.

Predstavnici Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske sudjeluju u radu Odbora za kulturu, baštinu i krajolik Vijeća Europe, programu HEREIN, Kulturne rute, Krajolik, Odboru za medije i informacijsko društvo, Strategija 2021 i Faro konvenciji.
 
Republika Hrvatska predsjedala je Odborom ministara Vijeća Europe od svibnja do prosinca 2018. Tako je tijekom predsjedanja organiziran je posebno osmišljen program od dvadesetak kulturnih događanja kojima se predstavila bogata hrvatska kulturna baština kao i suvremena umjetnička produkcija. Izdvajamo izložbu suvremene hrvatske arhitekture, kao i tjedan hrvatskog filma i niz koncerata, a ulicama Strasbourga se šest mjeseci vozio tramvaj ukrašen hrvatskim logotipom predsjedanja Vijećem Europe.

Hrvatska je prvi puta od 1996. godine, kada je postala članicom, predsjedala tom paneuropskom organizacijom osnovanom s ciljem jačanja europskoga jedinstva te promicanja demokracije, zaštite ljudskih prava i vladavine prava na europskom kontinentu.

Hrvatska je kao svoje prioritete tijekom predsjedanja Vijećem Europe istaknula borbu protiv korupcije, zaštitu prava manjina i ranjivih skupina, decentralizaciju i zaštitu kulturne baštine.

U okviru 70. obljetnice Europske konvencije o ljudskim pravima ekspertna skupina je za Vijeće Europe sastavila Manifest o slobodi izražavanja umjetnosti i kulture u digitalnom dobu pdf.

 
Srednjoeuropska inicijativa

Srednjoeuropska inicijativa (SEI) jedan je od najstarijih foruma regionalne suradnje u srednjoj i istočnoj Europi. Osnovana je 1989. godine u Budimpešti, a u članstvu je okupljeno osamnaest država: Albanija, Austrija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Makedonija, Moldova, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija i Ukrajina. Sjedište Tajništva Inicijative nalazi se u Trstu. Republika Hrvatska je članica SEI-a od 1992. godine, a Inicijativom je prvi put presjedala 1998. godine.

Republika Hrvatska predsjedala je Srednjoeuropskom inicijativom od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. Jedan od glavnih ciljeva predsjedanja Republike Hrvatske bio je jačanje temeljnog usmjerenja Srednjoeuropske inicijative – pružanje potpore europskoj perspektivi država članica koje žele postati članice EU-a. Prioriteti hrvatskog predsjedanja bili su usmjereni na: prijenos znanja i iskustava na području europskih integracija, gospodarsku suradnju, suradnju u području kulture, izazove migracija, intenziviranje suradnje SEI-a s drugim regionalnim i međunarodnim organizacijama te nastavak parlamentarne suradnje.

U okvirima hrvatskog predsjedanja SEI i Vijećem Europe održana je međunarodna konferencija Podvodna kulturna baština u Europi danas (Underwater cultural heritage in Europe today) u organizaciji Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru i Ministarstva kulture RH. Konferencija je održana od 25. do 27. listopada 2018. godine, čime je ujedno obilježena Europska godina kulturne baštine 2018. Cilj ove konferencije bio je identificirati ključne izazove, analizirati mogućnosti njihova rješavanja te poticati daljnje istraživanje bogate i raznovrsne podvodne kulturne baštine Europe.

Središnji kulturni događaj hrvatskog predsjedanja SEI bio je koncert u sklopu Dubrovačkih ljetnih igara, održan 14. kolovoza 2018. godine u atriju Kneževa dvora. Nastupili su prvi klarinet Berlinske filharmonije Andreas Ottensamer i argentinski pijanist Jose Gallardo.

Nakon Hrvatske (2018.) i Italije (2019.) od 1. siječnja 2020. godine Srednjoeuropskom inicijativom predsjeda Crna Gora.

Forum slavenskih kultura
 
Forum slavenskih kultura kao međunarodna zaklada osnovana je 29. lipnja 2004. godini u Ljubljani potpisivanjem Povelje. Zajednički cilj zemalja članica je očuvanje kulturnih vrijednosti i tradicija slavenskih zemalja, bolja razmjena informacija i znanja te njihovo izravno širenje u javnosti, osobito u području jezika, kulture, obrazovanja i komunikacija, provođenje zajedničkih programa, promicanje međusobne suradnje te suradnje s trećim zemljama.  Organizira festivale, izložbe, konferencije, koncerte i ostala događanja koji predstavljaju slavensku kulturu i kreativnost. Službeno je zaklada FSK nastala 2004. godine, a danas povezuje više od 300 milijuna Slavena u trinaest slavenskih država: Bjelorusiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Poljskoj, Ruskoj Federaciji, Slovačkoj, Sloveniji, Srbiji i Ukrajini.
 
 
Savjet ministara kulture jugoistočne Europe
 
Savjet ministara kulture jugoistočne Europe utemeljen je 2005. godine, potpisivanjem Povelje o osnivanju s ciljem boljeg povezivanja zemalja jugoistočne Europe te zaštitom njihove kulturne baštine i jezične raznolikosti. Ova inicijativa okuplja ministre kulture Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Makedonije, Moldove, Rumunjske, Srbije i Turske te Austrije i Italije, kao zemalja promatrača.
 
U Sofiji je 16. i 17. svibnja 2019. održana ministarska konferencija Savjeta ministara kulture jugoistočne Europe – Jačanje kulture za održivi razvoj pod predsjedanjem Republike Bugarske. Na ministarskoj konferenciji je u ime ministrice kulture dr. sc. Nine Obuljen Koržinek sudjelovala pomoćnica ministrice kulture dr. sc. Iva Hraste Sočo.
 
Republika Hrvatska na konferenciji u Sofiji u svibnju 2019. godine preuzela je jednogodišnje predsjedanje Savjetom ministara kulture jugoistočne Europe od strane Republike Bugarske te je naglašeno sljedeće: „Većom mobilnošću umjetnika i stručnjaka ojačat će se dosadašnja regionalna suradnja i razmjena te će se doprinijeti bržoj i boljoj razmjeni iskustava i dobrih praksi. Usmjerit ćemo pažnju i na pomoć zemljama u regiji u europskim integracijskim procesima u području kulture te ojačati suradnju na umrežavanju, ne samo na polju zaštite kulturne baštine nego i u cjelokupnom području  kulture. Uz bilateralnu i multilateralnu razmjenu projekata na lokalnoj razini, veća mobilnost umjetnika i stručnjaka garancija je stvaranja trajnih kreativnih veza i daljnjeg jačanja suradnje kojom se, otvaranjem prostora izravnog dijaloga, promiče kulturna i umjetnička raznolikost te jačaju i razvijaju modeli suradnje u regiji, što neizmjerno doprinosi razvoju društava zemalja članica SMK JIE.“

U Rijeci je 1. veljače 2020., na dan svečanog otvorenja Europske prijestolnice kulture - Rijeka 2020., održana šesta ministarska konferencija Savjeta ministara kulture jugoistočne Europe - jačanje kulture za održivi razvoj koju je otvorila ministrica kulture Republike Hrvatske dr. sc. Nina Obuljen Koržinek.     
 
Na ministarskoj konferenciji, koja se održala pod rotacijskim predsjedanjem Republike Hrvatske Savjetom, sudjelovali su ministri kulture i visoki dužnosnici država članica Savjeta ministara kulture jugoistočne Europe – jačanje kulture za održivi razvoj: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Moldavije, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Srbije i Turske te kao promatrači predstavnici Austrije, Italije, Europske komisije i UNESCO-a.

 
IFACCA – Međunarodna federacija umjetničkih vijeća i kulturnih agencija
 
Ministarstvo kulture bilo je od 17. do 20. listopada 2019. godine organizator 17. sastanka europskog ogranka (17th Europe Chapter Meeting) IFACCA - Međunarodne federacije umjetničkih vijeća i kulturnih agencija. Teme rasprava u zatvorenom dijelu programa na kojem je sudjelovala i ministrica kulture bile su aktualni izazovi u polju kulture kao i razmjena iskustava. U okviru sastanka u Rijeci je održan i javni forum na temu „Međunarodne perspektive sudioničkog pristupa u umjetnosti i kulturi“ te organiziran posjet palači Moise u Cresu. Za tematsko oblikovanje regionalnih sastanaka ogranaka zaduženi su nacionalni članovi. Ministarstvo RH dugogodišnji je član ove mreže.