Bilateralni sporazumi koji su sklopljeni između Republike Hrvatske i drugih zemalja

Sklopljeni ugovori i programi bilateralne kulturne suradnje omogućavaju šire predstavljanje hrvatske kulture u drugim zemljama, kao i kulture drugih zemalja u Hrvatskoj, potiču razvijanje izravne i kontinuirane suradnje i razmjene organizacija i institucija, umjetnika i stručnjaka na svim područjima kulture i umjetnosti: prevođenja i objavljivanja književnih djela i umjetničkih izložbi, gostovanja kazališnih, plesnih i glazbenih umjetnika, sudjelovanja na sajmovima knjiga te drugim međunarodnim kulturnim manifestacijama i skupovima.
  
Podržava sudjelovanja umjetnika i kulturnih djelatnika u multilateralnim programima koji potiču razvoj interkulturnog dijaloga i kulturne raznolikosti u sklopu međunarodnih organizacija i asocijacija te nevladinih organizacija. Provode se programi suradnje u sklopu regionalnih inicijativa i asocijacija naglašavajući specifičnost Hrvatske kao srednjoeuropske i mediteranske zemlje.
 
  • 51 ugovor o kulturnoj suradnji  
Albanija, Alžir, Argentina, Azerbajdžan, Austrija, Belgija (Flandrija), Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Češka, Čile, Crna Gora, Egipat, Estonija, Francuska, Grčka, Gruzija, Indija, Indonezija, Iran, Italija, Izrael, Jordan, Južnoafrička Republika, Katar, Kina, Kosovo, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malta, Maroko, Meksiko, Moldova, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Ruska Federacija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Sveta Stolica, Španjolska, Šri Lanka, Turska, Ukrajina, Urugvaj, Velika Britanija i Sjeverna Irska.
 
  • 27 programa o kulturnoj suradnji 
Albanija, Argentina, Austrija, Azerbajdžan, Bugarska, Češka, Čile, Egipat, Francuska, Grčka, Indija, Iran, Izrael, Kina, Latvija, Litva, Mađarska, Makedonija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Ruska Federacija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Ukrajina, Turska.