11. siječnja 2013. – Seminar programa EU Kultura – projekti književnih prijevoda (1.2.2.), Grad Rijeka

11. siječnja 2013. godine Služba za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture će u suradnji s Gradom Rijekom održati radionicu za projekte književnih prijevoda programa Europske unije Kultura 2007. – 2013. Projekti književnih prijevoda su ujedno i pretposljednji natječaj programa EU Kultura čiji je rok za prijavu 6. veljače 2013. godine. Radionica će pružiti osnovne informacije o programu Kultura kao i o preostalim natječajima, uspjehu hrvatskih nakladničkih kuća u razdoblju od 2007. godine do danas te detaljne informacije o prijavi projekata književnih prijevoda kao i najavu novog programa EU za kulturu i AV sektor – Kreativna Europa.

Program