Više od 770 tisuća eura za programe zaštite i očuvanja arheološke baštine u 2023. godini

Objavljeni su rezultati „Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu“ za područje zaštite i očuvanja arheološke baštine u 2023. godini. 

1. Programi zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine: https://min-kulture.gov.hr/?id=23303
Za programe zaštite na kopnenoj arheološkoj baštini prijavljeno je 139 programa te je, u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija, za financiranje po zaključenju razmatranja pristiglih zahtjeva i procjene za financiranje odabrano 70 programa u ukupnom iznosu od 706.500,00 eura (5.323.124,25 kuna).
 
2. Programi zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine: https://min-kulture.gov.hr/?id=23304
Za programe zaštite na podvodnoj arheološkoj baštini prijavljeno je 18 programa te je po razmatranju pristiglih zahtjeva i procjeni prioriteta, u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija, za financiranje uvršteno 8 programa u ukupnom iznosu od 65.800,00 eura (495.770,10 kuna).
 
Prijedlog financiranja oba potprograma donesen je na temelju stručnih mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija. Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju arheološka istraživanja, izradu dokumentacije te izvođenje radova.
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite i očuvanja arheološke baštine donosi se prema sljedećim kriterijima:

 

  • stupanj fizičke ugroženosti nalazišta i nalaza (osobito hitne intervencije)
  • postojanje pravne zaštite lokaliteta (tijekom odobravanja programa ovaj kriterij ne može biti presudan ako je riječ o visokom stupnju ugroženosti nalazišta ili nalaza, a postupak pravne zaštite je u tijeku)
  • izrada dokumentacije postojećeg stanja lokaliteta koji su istraženi, ali tehnička dokumentacija ne postoji ili nije cjelovita
  • izrada dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima
  • nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti
  • visoko znanstveno značenje nalazišta i nalaza
  • postojanje sredstava sufinanciranja (osobito ako su znatno veća od sredstava koja se traže od Ministarstva)
  • programi s prioritetne liste proizašle iz zajedničkog programa Vijeća Europe i Europske komisije
  • zastupljenost nalazišta s cijelog teritorija RH.
 
Rok za podnošenje prigovora jest 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 8. do 15. ožujka 2023. godine.

Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: arheoloska@min-kulture.hr.
 

Pisane vijesti | Javne financije | Društvo i zajednica