Ukupno 242.225,76 eura za programe zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara u 2023. godini

Na „Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu“ za programe zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara prijavljeno je 147 programa, a po razmatranju pristiglih zahtjeva te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija za financiranje je uvršteno 129 programa u ukupnom iznosu od 242.225,76 eura (1.825.050,00 kuna).

Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnih mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.
 
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:

- očuvanje, prenošenje i/ili prezentaciju nematerijalnog kulturnog dobra
- istraživanje i/ili dokumentiranje nematerijalnog kulturnog dobra
- pripremu i tisak edukativnih i promotivnih materijala (brošure, letci i sl.)
- grafičku i stručnu pripremu većih publikacija (ne tisak)
- nabavu materijala i alata (za potrebe očuvanja nematerijalnog kulturnog dobra)
- honorare putem ugovora o autorskom djelu (za nositelje, stručne voditelje radionica, terenska istraživanja, prezentatore itd.)
- troškove prijevoza izvršitelja programa.
 

Ocjena opravdanosti financiranja programa nematerijalne kulturne baštine donesena je na temelju sljedećih kriterija:

1. visok stupanj ugroženosti nematerijalnog kulturnog dobra
2. stručno i kvalitetno utemeljeni programski sadržaji vezani uz prenošenje nematerijalne kulturne baštine
3. nematerijalno kulturno dobro predstavlja identitet te sredine, lokalnih nositelja, zajednice i čuva se u suradnji s kulturnim, stručnim i ili znanstvenim ustanovama
4. prenošenje tradicije i prezentiranje tradicije putem seminara, radionica, formalnog i neformalnog obrazovanja
5. revitalizacija napuštenih segmenata nematerijalnog kulturnog dobra i gdje zajednica to traži
6. daljnje istraživanje, primjereno dokumentiranje te stručno i znanstveno vrednovanje nematerijalnog kulturnog dobra
7. pojedinačni programi koji se izvode kontinuirano
8. osigurano sufinanciranje (programi za koje je predlagatelj dio financijskih sredstava osigurao iz drugih ili vlastitih izvora)
9. transparentnost u ostvarenju programa i izvještavanju u prethodnim razdobljima.
 

Rezultate potražite na poveznici: https://min-kulture.gov.hr/?id=23307.

Rok za podnošenje prigovora jest 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 8. do 15. ožujka 2023. godine.
 
Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: nematerijalna@min-kulture.hr.
 Pisane vijesti | Javne financije | Društvo i zajednica