Više od 6,6 milijuna kuna izdvojeno za programe muzejske djelatnosti za 2023.

30. prosinca 2022. – Za prijedloge programa muzejske djelatnosti koji su se zaprimali od 12. rujna do 12. listopada ove godine u okviru Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2023. godinu Ministarstvo kulture i medija RH izdvojilo je sredstva u iznosu od 6.686.500 kuna, odnosno 887.981,40 eura.

Ovim pozivom nisu obuhvaćeni muzeji čiji je osnivač Republika Hrvatska, kojima se na temelju godišnjeg ugovora osiguravaju redovita i programska sredstva.
Prijavljene programe razmatralo je i vrednovalo Hrvatsko muzejsko vijeće u sastavu: Darko Komšo (predsjednik), dr. sc. Darko Babić, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Matea Brstilo Rešetar, Hrvojka Božić, Branko Franceschi i Maja Žebčević Matić.

Pri vrednovanju prijava, primijenjeni su sljedeći kriteriji:
  • koncepcijska i provedbena razrađenost programskih aktivnosti profiliranih prema osnovnoj djelatnosti muzeja
  • provedivost programskih aktivnosti
  • razvoj inovativnih muzejskih praksa i usluga usmjerenih publici različitih uzrasta te različitih društvenih i obrazovnih skupina (kreativni kontaktni ili digitalni programi, mobilne aplikacije i slično)
  • povećavanje razine obrade, zaštite, digitalizacije i prezentacije muzejske građe
  • pokazatelji godišnjih izvješća muzeja dostavljenih Muzejskom dokumentacijskom centru.
Na temelju zadanih kriterija i uvidom u prikupljenu dokumentaciju Vijeće je predložilo sufinanciranje 219 programa muzejske djelatnosti u šest potprogramskih područja: cjelogodišnji izložbeni program, međumuzejska i međuinstitucionalna suradnja, osuvremenjivanje stalnih postava, nakladništvo, stručna događanja te zaštita muzejske građe i dokumentacije.

Među podržanim programima najbrojniji su programi cjelogodišnjeg izložbenog programa (83 prijave). Slijede programi zaštite muzejske građe i dokumentacije (58 prijava), nakladništva (41 prijava), stručnih događanja (14 prijava), osuvremenjivanja stalnih postava (12 prijava) i međumuzejske i međuinstitucionalne suradnje (11 prijava).

Odobreni i odbijeni programi muzejske djelatnosti u 2023. godini: 
https://min-kulture.gov.hr/financiranje/financiranje-javnih-potreba-u-kulturi-u-2023-godini/programi-muzejske-djelatnosti-u-2023-godini/23211  

Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: muzejska@min-kulture.hr.
Rok za podnošenje prigovora jest 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 9. 1. do 17. 1. 2023. 

Pisane vijesti