Potpisan ugovor s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla d.d. o javnoj nabavi usluge razvoja nacionalnog arhivskog informacijskog sustava, uključujući testiranje i migraciju podataka, razvoj repozitorija za pohranu digitaliziranog gradiva i razvoj e-usluga

Ugovorom između Ministarstva kulture i medija te tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d., koji je po uspješnom završetku postupka javne nabave potpisan 30. prosinca 2022. godine, dovršen je prvi međufazni korak u provedbi investicije „Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Ministarstvo kulture i medija potpisalo je ugovor o javnoj nabavi usluge razvoja nacionalnog arhivskog informacijskog sustava, uključujući testiranje i migraciju podataka, razvoj repozitorija za pohranu digitaliziranog gradiva i razvoj e-usluga, s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla d.d. Vrijednost je predmetnog ugovora 9.505.040,00 kuna (1.261.535,60 eura) bez PDV-a. Izvršavanje usluga u sklopu ovog ugovora o javnoj nabavi sastavni je dio jedne od ukupno pet aktivnosti sadržanih u investiciji vrijednoj 265.015.717,00 kuna (35.173.630,23 eura).

Prioritetno područje intervencije ove investicije jest digitalizacija arhivskog gradiva pravosudnih tijela, bez obzira na vrstu tijela i dokumentacije. Razvoj nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i potrebnih kapaciteta za pohranu digitaliziranog gradiva uz osiguranje odgovarajuće opreme za digitalizaciju te jačanje ljudskih kapaciteta preduvjeti su svrhovite digitalizacije gradiva pravosudnih tijela koja će uključivati: pripremu gradiva (sređivanje, odabiranje i izlučivanje gradiva), pripremu metapodataka, snimanje odabranog gradiva, obradu snimaka, validaciju snimaka, prijenos i pohranu snimaka. Pravosudna tijela oslobodit će se gradiva na papiru kojemu su protekli rokovi čuvanja, a ono gradivo koje ima arhivsku vrijednost predat će se, sukladno zakonskim odredbama, u nadležne državne arhive. U tu svrhu ojačat će se spremišni kapaciteti u 8 područnih državnih arhiva za prihvat približno 80.000 dužnih metara gradiva. Proporcionalno smanjivanju količine gradiva na papiru u pravosudnim tijelima smanjit će se i potreba za digitalizacijom sve do potpunog prelaska na e-poslovanje. U konačnici osigurat će se kompatibilnost sustava, pristup i automatsko pobiranje budućeg izvorno digitalnog gradiva koje će obaviti nadležne arhivske službe. Ovim će se osloboditi prostori sudova koji će se prenamijeniti u svrhu proširenja prostornih kapaciteta za svakodnevni rad.

Cilj je investicije transformirati poslovanje državnih arhiva te unaprijediti upravljanje dokumentacijom kod tijela javne vlasti, pravosudnog sustava i drugih stvaratelja dokumentarnog i arhivskog gradiva koje će im osigurati odgovorno i transparentno poslovanje. Planirana ulaganja doprinijet će smanjenju troškova prostora, opreme i ljudi kod stvaratelja gradiva kao i jačanju njihovih kapaciteta za upravljanje dokumentacijom u digitalnom obliku. Veća dostupnost gradiva  omogućit će brže pružanje usluga tijela javne vlasti i svih drugih stvaratelja gradiva, bez obzira na to kojim poslom se bave, što će doprinijeti i zaštiti prava građana.  

Investiciju provodi Ministarstvo kulture i medija u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave, Hrvatskim državnim arhivom, područnim državnim arhivima i pravosudnim tijelima. Investicija se provodi na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

Predviđeno trajanje investicije jest do kraja kolovoza 2026. godine.
 

Pisane vijesti