Sastanak Tehničkog odbora Sporazuma o zaštiti afričko-eurazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA)

U organizaciji Ministarstva kulture, u utorak, 21. travnja 2009. godine, u hotelu International u Zagrebu, započeo je deveti međunarodni sastanak Tehničkog odbora Sporazuma o zaštiti afričko-eurazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA).

Sastanak su otvorili izvršni tajnik Sporazuma g. Bert Lenten i ravnateljica Uprave za zaštitu prirode, gđa Kornelija Pintarić. Sporazum o zaštiti afričko-eurazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA) najveći je sporazum u sklopu Bonske konvencije (Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja - CMS). Obuhvaća 118 zemalja od kojih su 62 potpisnice Sporazuma. Republika Hrvatska potpisnica je AEWA-e od 2000. godine. 
 


Sporazumom je zaštićeno 255 vrsta ptica, među kojima su patke, guske, čaplje, rode, ćurlini, galebovi i čigre. Više područja u Hrvatskoj ima međunarodnu važnost kao staništa za migratorne ptice močvarice, dok su hrvatske populacije pojedinih vrsta npr. patke njorke, morskog vranca i malog vranca te crne rode značajne su na europskom nivou. 
  
Na trodnevnom sastanku Tehničkog odbora, koji određuje znanstvenu osnovu rada AEWA Sporazuma, sudjeluju predstavnici devet afričko- euroazijskih regija, predstavnici međunarodnih nevladinih udruga (BirdLife international, United Nation Environment Programme (UNEP), CIC - International Council for Game and Wildlife Conservation i dr.) te stručnjaci iz pojedinih područja (gospodarenje divljači, međunarodno pravo). Na sastanku će se raspravljati će se o djelovanju Sporazuma u razdoblju do 2012. godine, o problemima uzrokovanim korištenjem olovne sačme čije je korištenje dopušteno u pojedinim zemljama, pa i u Hrvatskoj, o lovu i trgovini pticama močvaricama, utjecaju klimatskih promjena na populacije ptica močvarica, planirana istraživanja i drugo. 
 
  
 
Doprinos i velika aktivnost Republike Hrvatske u provedbi AEWA Sporazuma rezultirale su činjenicom da od rujna 2009. godine dr. Jelena Kralj sa Zavoda za ornitologiju HAZU djeluje kao predsjedavatelj (Chair) Tehničkog odbora a još od 2006. godine u Odboru sudjeluje kao regionalni predstavnik 18 zemalja srednje Europe. 

Najave