Rezultati potpora samostalnim umjetnicima koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske - SVIBANJ

Ministarstvo kulture provelo je evaluaciju pristiglih zahtjeva samostalnih umjetnika zaključno s danom 15. lipnja 2020. te donijelo popis pozitivno ocijenjenih zahtjeva za dodjelu potpore za mjesec svibanj 2020. godine.

Potpore kao mjera pomoći uslijed epidemije koronavirusa zbog koje je umjetniku onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti, isplatit će se na IBAN žiroračuna umjetnika naveden u zahtjevu do 29. lipnja 2020. godine.
 
Pozitivno su ocjenjeni zahtjevi umjetnika koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske, a koji su dokazali minimalno jedan kriterij o utjecaju epidemije koronavirusa na obavljanje umjetničke djelatnosti te koji nisu ostvarili pravo na potporu temeljem neke druge mjere Vlade RH.
 
Ova mjera Ministarstva kulture komplementarna je mjeri Vlade RH koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Prilikom vrednovanja uzeo se u obzir ukupan prihod odnosno dohodak u protekloj godini kako bi se mogli primijeniti kriteriji o utjecaju epidemije na obavljanje djelatnosti i gubitak prihoda koji su se ranije ostvarivali. 
NAPOMENA:
Umjetnike koji su ostvarili potporu za svibanj, a nisu ostvarili potporu za ožujak i travanj, molimo da najkasnije do 3. srpnja 2020. na email potporeumjetnicima@min-kulture.hr dostave potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitaka u 2019. godini.

Umjetnici kojima je isplaćena potpora za ožujak i/ili travanj, a u međuvremenu nisu dostavili potvrdu Porezne uprave, potpora za svibanj bit će isplaćena po dostavljenoj potvrdi.

Pisane vijesti