Obavijest o povećanju alokacije i prekidu obustave Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“

Ministarstvo kulture objavljivat će informacije vezane uz utjecaj i posljedice razvoja novonastale situacije oko epidemije COVID-19 na kulturni sektor. 

Povećanjem financijske alokacije Poziva izravno će se utjecati na bolju socijalnu uključenost pripadnika ranjivih skupina – osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine u okolnostima koje ograničavaju mogućnosti socijalnih kontakata kao i sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima u fizičkom prostoru.

Izmjene i dopune Poziva, koje uključuju spomenuto povećanje financijske alokacije, objavljene su na mrežnim stranicama www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr te je prijaviteljima ponovno omogućeno podnošenje projektnih prijedloga od 26. lipnja 2020. godine od 9:00 sati.
 

*Obavijest o produljenju obustave Poziva „Umjetnost i kultura online“(20. kolovoza 2020.) 

*Obavijest o obustavi Poziva „Umjetnost i kultura online“ jer zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 110 % ukupno raspoloživih sredstava (29. lipnja 2020.)
Pisane vijesti