Rezultati Analize financiranja javnih potreba u kulturi u 2022. godini

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

14. prosinca 2023. - Koje su jedinice lokalne i regionalne samouprave raspisale natječaje za financiranje kulture? Kako se kreću trendovi financiranja javnih potreba u kulturi? Tko je sve osnovao kulturna vijeća? Odgovore na ta pitanja možete pronaći u Analizi financiranja javnih potreba u kulturi u 2022. godini koju objavljuje Ministarstvo kulture i medija prema podacima koji se prikupljaju prema članku 34. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), a osnovni sadržaj obrasca definiran je Pravilnikom o obrascu izvješća o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi (NN 129/22).

Rezultati prethodnih analiza za razdoblje od 2017. do 2021. godine dostupni su na podstranici mrežne stranice Ministarstva kulture i medija. Analiza financiranja sadrži podatke o udjelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su raspisale javne pozive za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, osigurale isplatu sredstava te imale osnovana kulturna vijeća. Prikazani su i ukupni proračuni i proračuni za kulturu na ukupnoj, državnoj i lokalnoj razini te dodatno po županijama i NUTS-2 regijama.

Nastavno na proces izrade Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine u ovogodišnji obrazac dodana su pitanja o pohađanju programa stručnog usavršavanja i financiranju ili sufinanciranju istraživanja u području kulture ili medija. U narednom razdoblju očekuje se dodatno metodološko unaprjeđenje obrasca, prikaz podataka po programskim djelatnostima usklađenima s prethodno navedenim Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi te dodatno praćenje pokazatelja za strateško planiranje.

 

Pisane vijesti