Ministarstvo kulture i medija počinje objavljivati rezultate Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu

Foto: Korisnici programskih sredstava Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske


15. prosinca 2023. - Objavom rezultata u području nakladništva, časopisa i elektroničkih publikacija, knjižarske djelatnosti te književnih manifestacija Ministarstvo kulture i medija počinje s redovitom objavom rezultata Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu koji je bio otvoren od 4. rujna do 5. listopada 2023. godine.


Ukupnim iznosom od 3.332.763,91 € (25.110.709,68 kn) podržani su programi časopisa i elektroničkih publikacija, književnih manifestacija, potpore izdavanju knjiga, književnih programa u knjižarama te poticanja književnog stvaralaštvu za 2024. godini, što je u ovom dijelu potpora za knjigu i nakladništvo povećanje od 21 % u odnosu na prošlu godinu. Najveći udio u povećanju nose programi potpore izdavanju knjiga koji su ove godine naročito povećani zbog povećanja troškova proizvodnje knjige, ali i s namjerom potpore promidžbi i distribuciji novih izdanja.
 
Taj je porast na tragu kontinuiranog povećanja sredstava koja se izdvajaju za knjigu i nakladništvo i koja zadnjih godina iznose više od 6 milijuna eura, dok se kroz sredstva za knjižnice osiguravaju kako iz nacionalnog proračuna - za investicije, nabavu knjižne i neknjižne građe te razvojne programe, tako i iz europskih fondova za pokretanje velikih projekata.
Suradnjom sa Zajednicom nakladnika i knjižara unaprijedili smo organizaciju nacionalnih nastupa na sajmovima knjiga u Frankfurtu, a zatim i u Sarajevu, Beogradu, Bologni te poduzeli snažne iskorake u međunarodnom predstavljanju hrvatske knjige i književnosti - uz redovito predstavljanje u Leipzigu, nastupi na sajmovima u Parizu, Madridu, Guadalajari, pojedinačno u Bologni, što je rezultiralo povećanjem zahtjeva inozemnih nakladnika za potporu prijevodima djela hrvatskih autora i njihovu objavljivanju na stranim tržištima na kojima su zaista zapaženi.
Kontinuirana podrška Ministarstva kulture i medija književnim manifestacijama i sajmovima iznjedrila je dva velika nova projekta: Mediteranski festival knjige u Splitu, koji se ove godine održao šesti put, kao i ovogodišnje pokretanje Panonskog festivala knjige u Osijeku. Realizacija je to vizije Ministarstva i naših partnera, Zajednice nakladnika i knjižara, lokalne uprave te svih dionika knjižnoga lanca u Hrvatskoj, da cijelu zemlju premrežimo sajmovima, knjižarama i knjižnicama - osiguravajući na taj način široku dostupnost knjige svim zainteresiranim čitateljima.

Programe časopisa i elektroničkih publikacija te programe književnih manifestacija i književnih programa u knjižarama vrednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost: Katica Mikulčić Matković, predsjednica, Iva Grgić Maroević, Evelina Rudan Kapec, Dorta Jagić i Marko Gregur, uz suradnju sa Stručnim povjerenstvom za dječju knjigu za programe potpore izdavanju knjiga: predsjednica Isabella Mauro te Anda Bukvić Pažin i Zlatko Krilić. 


 


1. Potpore izdavanju knjiga:


Pregled odobrenih i odbijenih programa dostupan je na poveznici
Za programe potpore izdavanju knjiga u 2024. godini pristiglo je ukupno 137 prijava nakladnika iz cijele Hrvatske. Sve prijavljene programe vrednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u suradnji sa Stručnim povjerenstvom za dječju knjigu.

Za sufinanciranje u 2024. godini odobreno je 1.999.400,00 € za 73 nakladnička programa koji ukupno uključuju objavljivanje najmanje 590 knjiga, od toga 22 audioknjige te najmanje 74 nova naslova namijenjena djeci i mladima. Sufinancirana je i konverzija 175 ranije objavljenih knjiga u e-pub format.Povećanje sredstava i ukupno i u pojedinačnom odobrenom iznosu u odnosu na proteklu godinu nastoji pratiti i rast troškova u proizvodnji knjige, odnosno omogućiti nakladnicima da unatoč povećanju cijena materijalnih troškova uspiju zadržati i standarde u visini autorskih honorara, naročito kad je riječ o domaćim autorima i prevoditeljima.
Najmanji je odobreni iznos sukladno propozicijama 3.000,00 €, a najveći 100.000,00 €. Prosječni odobreni iznos po nakladniku iznosi 27.389,04 €, a po pojedinačnom naslovu 3.388,81 €.

Odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje dijela sljedećih troškova:

 • autorski honorari (uključujući ilustratora)
 • prevoditeljski honorari
 • urednički honorari
 • troškovi lekture i korekture
 • dizajn
 • grafička priprema i oblikovanje
 • tisak
 • troškovi promidžbe i distribucije
 • troškovi konverzije tiskanih izdanja u ePub format
 • troškovi izrade audioknjige (honorari čitačima, zvučna obrada i sl.)
 • najviše 20 % odobrenog iznosa može se utrošiti na plaće stalno zaposlenih djelatnika nakladničke kuće ako njihov rad obuhvaća dio izravnih troškova objavljivanja knjiga (redakcijski troškovi).

Prema uvjetima Javnog poziva potpora izdavanju knjiga nakladnicima se dodjeljuje za:
 
 • djela suvremene domaće književnosti
 • prijevode suvremene svjetske književnosti
 • djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, umjetnost i znanost
 • vrijedne knjige i slikovnice za djecu i mlade
 • djela suvremene domaće i prijevodne publicistike
 • e-knjigu - konverzija tiskanog izdanja u ePub format
 • audioknjigu - prilagodbu već objavljenih knjiga na hrvatskom jeziku.

Kriteriji za vrednovanje prijavljenih programa potpore izdavanju knjiga:
 
 1. estetska vrijednost djela te relevantnost autora (i drugih suradnika: ilustratora, prevoditelja, urednika, priređivača…):
 
 • kvaliteta prijavljenih knjiga
 • zastupljenost djela suvremenih domaćih autora
 • izbor kvalitetnih prijevodnih djela (novi prijevodi, naročito djela objavljenih i prevedenih prije više od 20 godina)
 • planiranje višegodišnjih nakladničkih nizova sabranih, izabranih i kritičkih izdanja klasika, odnosno relevantnih domaćih i stranih autora u novim ili kvalitetno redigiranim prijevodima
 • zastupljenost manje komercijalnih vrsta (poezija, esejistika, knjiga za djecu i mlade, strip i sl.)
 • izbor popularno-znanstvene i znanstvene knjige, naročito društvenohumanističkog područja, kojom se bitno doprinosi hrvatskoj kulturi
 
 1. profesionalnost prijavitelja/nakladnika:
 
 • profiliranost izdavačkog programa
 • tehnička izvedba knjiga
 • plan promidžbe i realna mogućnost njegove provedbe
 • ispunjavanje obveza prema suradnicima (redovita isplata ugovorenih autorskih honorara)
 • kvaliteta dosadašnjeg rada
 • osiguravanje financiranja iz drugih izvora
 • urednost u izvršavanju preuzetih obveza od Ministarstva kulture i medija
 
 1. ispunjavanje prioriteta javnog poziva
 
 • doprinos hrvatskoj kulturi
 • objavljivanje vrijednih nekomercijalnih djela
 • popunjavanje praznina na domaćoj kulturnoj sceni.
 
 

2. Potpore književnim programima u knjižarama:


U okviru Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2024. godini za financiranje književnih programa u knjižarama prijavilo se 8 knjižara sa svojim cjelogodišnjim planom književnih programa. 

Pregled odobrenih i odbijenih programa dostupan je na poveznici

Kvalitativnu evaluaciju svih programa provodilo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost te predložilo za sufinanciranje sljedeće programe o čemu Ministarstvo donosi odluku:
  
  Naziv predlagatelja Naziv programa Potprogramska djelatnost Mjesto predlagatelja Odobreno
1 Castropola d.o.o. Aktivnosti u Klubu-knjižari Giardini 2 u 2024. godini Tematski književni susreti PULA 11.000,00 €
2 Dobra knjiga d.o.o. Kul u gradu i Mala slova Književne tribine (kontinuirano tijekom godine) ZAGREB 8.400,00 €
3 Fraktura d.o.o. Književni programi u Knjižari Fraktura Književno-autorske promocije ZAPREŠIĆ 11.000,00 €
4 Ibis grafika Pop-up knjižara Pričozemska Književni festival/dani ZAGREB 12.000,00 €
5 Kaloma d.o.o. Knjiguljica dječji klub Tematski književni susreti KARLOVAC 8.000,00 €
6 Svjetla grada d.o.o. Klub knjižare Nova Vam predstavlja Književno-autorske promocije OSIJEK 8.000,00 €
7 Vuković & Runjić, nakladnici i knjižari Ljepota slova Književne tribine (kontinuirano tijekom godine) ZAGREB 3.000,00 €
8 Znanje d.o.o. Školarci u knjižari: Životni put jedne knjige Književne radionice ZAGREB 10.000,00 €
          71.400,00 €

 
Odobrenim sredstvima mogu se pokriti sljedeći troškovi:

 • autorski honorari sudionicima (autori, prevoditelji, urednici, kritičari, moderatori…)
 • prijevoz i smještaj sudionika
 • honorari organizatorima
 • ostali honorari (obvezno specificirati)
 • grafičko oblikovanje i tisak plakata i brošura
 • oglašavanje u medijima, na mrežnim stranicama i društvenim mrežama
 • najviše 10 % odobrenog iznosa može biti utrošeno za režijske troškove organizatora
 • najviše 15 % odobrenih sredstava može biti potrošeno na organizaciju domjenka u okviru sufinanciranoga programa.

U okviru knjižarske djelatnosti mogu se sufinancirati sljedeći programi:
 
 • gostovanja domaćih i stranih autora (prevoditelja, urednika, kritičara…) s ciljem predstavljanja novih izdanja
 • autorska čitanja i potpisivanja knjiga
 • programi poticanja čitanja (radionice, pričaonice, susreti i sl.), uključujući događanja organizirana u suradnji sa školama, vrtićima, domovima umirovljenika i sl.
 • književni klubovi (tematski, prigodni, usmjereni na pojedine generacije i sl.)
 • tematska promidžbeno-prodajna događanja
 • interdisciplinarni i multidisciplinarni programi (izložbe, glazbeni programi, gostovanja programa izvedbenih umjetnosti manjih formata i sl. vezanih uz knjigu i književnost) kojima se promiče kultura čitanja.


Uz književne programe u knjižarama, koji se redovito sufinanciraju, Ministarstvo kulture i medija svake godine dodjeljuje i nagrade najboljim knjižarama prema posebnom javnom pozivu, s ciljem unaprjeđenja knjižarske djelatnosti i povećanja njihove vidljivosti.

 3. Potpore časopisima i elektroničkim publikacijama:


Pregled odobrenih i odbijenih programa dostupan je na poveznici

Ukupno 79 prijava - za 25 programa elektroničkih publikacija, 51 program časopisa te 3 programa godišnjaka pristiglo je u okviru Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2024. godini za financiranje programa časopisa i elektroničkih publikacija.
Sve prijavljene programe vrednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost.

Prošle godine odobreno je 7 trogodišnjih programa časopisa i elektroničkih publikacija koji po dostavi izvješća za 2023. godinu u 2024. ulaze u drugu godinu financiranja:
 
  Prijavitelj Program Odobreno u 2024.
1 Corto Literary d.o.o. Croatian Literature 5.308,91 €
2 Društvo hrvatskih književnika Časopisi DHK 34.507,93 €
3 Hrvatsko društvo pisaca Časopisi HDP-a 34.507,93 €
4 Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva Kulturpunkt.hr / Hrvatska suvremena umjetnost i kultura - pogledi, kritika i analiza 3.981,68 €
5 Matica hrvatska Vijenac, Kolo i Hrvatska revija 95.560,42 €
6 Udruga za promicanje vizualnih umjetnosti i kulturnu djelatnost - Vizkultura Vizkultura.hr 3.981,68 €
7 Umjetnička organizacija „Artikulacije“ Artikulacije - časopis za čitanje 7.963,37 €
      185.811,89 €

 
Za sufinanciranje u 2024. godini odobreno je ukupno 323.481,68 € za 46 programa - za 28 časopisa, 17 elektroničkih publikacija i jedan godišnjak.Kod časopisa među jednogodišnjim programima najveći pojedinačni iznos odobren je za časopis Hrvatski filmski ljetopis, a kod elektroničkih publikacija za jedinstveni program Kulturnog kluba koji objavljuje 5 elektroničkih publikacija.

Odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju sljedećih troškova:

 • autorski i prevoditeljski honorari (najmanje 50 % odobrenih sredstava Ministarstva)
 • urednički honorari (godišnje ne smiju iznositi više od autorskih honorara)
 • troškovi lekture i korekture
 • ostali honorari (obvezno specificirati)
 • dizajn te grafička priprema i oblikovanje
 • tisak časopisa
 • distribucija i promidžba s ciljem povećanja prodaje i broja pretplatnika
 • održavanje web servera (za elektroničke publikacije)
 • programska podrška (za elektroničke publikacije)
 • troškovi prostora na serveru/hostinga (za elektroničke publikacije). Prihvatljivi neizravni troškovi:
 • najviše 10 % odobrenog iznosa može biti utrošeno za režijske troškove redakcije časopisa
 • najviše 20 % odobrenog iznosa može biti utrošeno na plaće stalno zaposlenih djelatnika redakcije.

Potpora je usmjerena na časopise i elektroničke publikacije:
 
 • s većinskim kulturnim sadržajem
 • visoke kreativno-umjetničke vrijednosti
 • visoke jezične i estetske razine
 • sadržajno profilirane
 • aktualne i recentne
 • koji imaju općepriznato kulturološko značenje.

Kriteriji za vrednovanje programa časopisa i elektroničkih publikacija:
 
 • programska profiliranost 
 • kontinuiranost objavljivanja
 • aktualnost, selektivnost, relevantnost i kritičnost
 • koncepcijska ujednačenost
 • kvalitetno likovno-grafičko oblikovanje i izvedba
 • regionalna zastupljenost
 • kompetentni autori koji su stručnjaci za pojedina područja
 • sadržaji proizvedeni posebno za potrebe časopisa/elektroničkih publikacija (veći udio originalnih sadržaja u odnosu na one preuzete iz drugih izvora i medija)
 • kvalitetan redakcijski i urednički tim koji bira, kreira i objavljuje sadržaje
 • mreža vanjskih suradnika (domaćih i stranih autora, prevoditelja, stručnjaka, novinara, recenzenata i sl.).

Posebni kriteriji za elektroničke publikacije:
 
 • poslovanje u skladu sa Zakonom o elektroničkim medijima (NN, 84/11, 94/13 i 136/13)
 • tehnološka razvijenost u skladu sa suvremenim tehnologijama
 • podatkovni formati pogodni za daljnju legalnu i slobodnu distribuciju sadržaja
 • trajna, besplatna dostupnost sadržaja (arhiv/baza podataka)
 • neće se financirati elektroničke publikacije čija je osnovna funkcija promidžba rada njihova osnivača.

Odobrenim sredstvima Ministarstva kulture i medija odabrani se programi sufinanciraju, što znači da je korisnik dužan osigurati i sredstva iz drugih izvora, po mogućnosti što većim dijelom iz prodaje i pretplate. Sva povećanja odobrenih sredstava u odnosu na prijašnja razdoblja ponajprije nastoje omogućiti korisnicima, izdavačima časopisa i elektroničkih publikacija koji su prema Ugovoru o korištenju sredstava Ministarstva dužni pola odobrenih sredstava utrošiti na honorare domaćim autorima, uključujući prevoditelje te eventualne ilustratore, primjereno plaćanje autorskoga rada onima koji pišu, osmišljavaju i realiziraju kulturne sadržaje u publikacijama.

 
 

4. Potpore književnim manifestacijama:


Pregled odobrenih i odbijenih programa dostupan je na poveznici

U okviru Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2024. godini za financiranje programa književnih manifestacija pristigle su 134 prijave, a odobreno je ukupno 661.982,23 € za realizaciju 78 prijavljenih programa.Najveći pojedinačni iznos odobren je Hrvatskoj gospodarskoj komori za organizaciju sajmova u Hrvatskoj te nacionalnih nastupa na inozemnim sajmovima u cijeloj godini.
Uz programe koji će se financirati u 2024. godini, po dostavi izvješća za 2023. godinu nastavit će se financirati sljedeći programi u 2024. godini:
 
  Prijavitelj Program 2023.-2025. odobreno u 2024.
1 Centar za kreativno pisanje Pišemo da bi se razumjeli 7.963,38 EUR/ 60.000,00 HRK 2.654,46 €
2 Društvo hrvatskih književnih prevodilaca DHKP - 7 manifestacija 59.725,26 EUR / 450.000,00 HRK 19.908,42 €
3 Društvo hrvatskih književnika DHK i ogranci - književne manifestacije i nagrade 139.358,94 EUR/ 1.050.000,00 HRK 46.452,98 €
4 Hrvatski P.E.N. centar Književni programi Hrvatskoga P.E.N. centra 79.633,68 EUR/ 600.000,00 HRK 26.544,56 EUR
5 Hrvatsko društvo pisaca Književne manifestacije HDP-a 127.413,90 EUR / 960.000,00 HRK 42.471,30 €
6 Umjetnička organizacija „Artikulacije“ Krleža i Duga Rijeka, Galovićeva jesen 25.880,94 EUR / 195.000,00 HRK 8.626,98 €
        146.658,70 €


Sve prijavljene programe vrednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u skladu s glavnim kriterijima:

 • kontinuirano održavanje i/ili vezanost uz značajna imena i događaje hrvatske književnosti te općenito kulture i povijesti
 • osobita vrijednost rezultata ostvarenih u protekloj i prethodnim godinama
 • glavni nositelji i vremensko razdoblje provedenih aktivnosti
 • relevantnost pojedinih aktivnosti za korisnike i širu kulturnu zajednicu
 • broj posjetitelja i sudionika
 • suradnja s medijima i popraćenost događaja
 • kvalitetne nove inicijative za određenu sredinu ili promicanje  kulturnog identiteta te sredine dugogodišnjim kontinuiranim održavanjem
 • smještanje hrvatske kulture u europski kontekst.

Svaki je prijavitelj mogao podnijeti samo jednu prijavu koja se mogla sastojati od prijedloga većeg broja aktivnosti uključujući:
 
 • festivale
 • tribine tijekom godine
 • književne susrete
 • književne rezidencije
 • književne nagrade
 • sajmove knjiga u Hrvatskoj
 • organizaciju nacionalnih nastupa na inozemnim sajmovima knjiga.

Sredstva Ministarstva kulture i medija namijenjena su pokrivanju sljedećih troškova, za svaku od prijavljenih aktivnosti:
 
 • autorski honorari sudionicima uključujući pisce, pjesnike, prevoditelje, kritičare, urednike, stručnjake… (ako je moguće 50 % odobrenih sredstava, ovisno o tipu manifestacije)
 • honorari organizatorima (ne smiju premašivati autorske honorare)
 • ostali honorari (obvezno specificirati)
 • prijevoz sudionika
 • smještaj sudionika
 • dizajn i grafičko oblikovanje plakata, brošura i drugih materijala
 • tisak plakata i brošura
 • oglašavanje u medijima, na postojećim mrežnim stranicama prijavitelja, na društvenim mrežama te plakatiranje
 • troškovi domjenka (do 15 % odobrenog iznosa).

Od korisnika se očekuje da Ministarstvo kulture i medija obavijeste o održavanju sufinanciranih programa. Mjesec dana po završetku sufinanciranih programa korisnici su dužni dostaviti financijsko izvješće kojim potvrđuju da su isplatili honorare domaćim autorima, uključujući prevoditelje.

 
 

5. Poticanje književnog stvaralaštva:


Pregled odobrenih i odbijenih programa dostupan je na poveznici.
 
Na Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2024. godini, koji je bio otvoren od 19. lipnja do 11. rujna 2023. godine, pristiglo je ukupno 148 prijava. Prema propozicijama Javnog poziva dodjeljuju se tromjesečne, polugodišnje i godišnje potpore koje se isplaćuju u mjesečnim obrocima od 1.000,00 €. Potpore se dodjeljuju za autorski književno-umjetnički rad te za književne prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća.

Prijave je vrednovalo posebno formirano Povjerenstvo za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2024. godini koje je radilo u sljedećem sastavu: Marija Andrijašević, Ita Kovač, Julijana Matanović, Kristian Novak i Ivica Prtenjača. Prijave namijenjene djeci i mladima vrednovalo je Stručno povjerenstvo za dječju knjigu u kojem rade Isabella Mauro, Anda Bukvić Pažin i Zlatko Krilić.

Na temelju prijedloga Povjerenstava donesena je odluka o sufinanciranju 66 autorskih projekata u ukupnom iznosu od 276.000,00 €. Od toga je dodijeljeno 8 potpora, tri tromjesečne i 5 polugodišnjih, književnim prevoditeljima za 4 prijevoda s engleskoga te po jedan s mađarskoga, talijanskoga, njemačkoga i palija (klasičnog staroindijskog jezika).

Struktura dodijeljenih potpora:Broj prijavljenih programa za pisanje  knjiga namijenjenih djeci i mladima bio je manji nego što je uobičajeno tako da su dodijeljene samo četiri tromjesečne potporeKao i obično, najviše je prijava bilo za pisanje romana, a zbog književne kvalitete na taj je segment usmjeren i najveći broj potpora. Za rad na novim romanima Olji Savičević Ivančević i Marku Greguru dodijeljene su godišnje potpore.
Sukladno propozicijama Javnog poziva, Povjerenstva su najprije čitala ogledne arke i sinopsise bez navedenih imena autora, a po odabiru projekata koji ulaze u uži izbor prijedlog za dodjelu potpora donesen je na temelju uvida u cjelokupnu dokumentaciju koja uključuje biobibliografiju autora te dvije preporuke.

Autorima će se ugovori o korištenju sredstava Ministarstva dostaviti u osobne korisničke pretince početkom godine, a po potpisivanju ugovora kreću isplate odobrenih potpora. Autori se ne mogu sljedeći put prijaviti za potporu za poticanje književnog stvaralaštva prije nego što knjiga za koju im je potpora zadnji put dodijeljena ne bude objavljena.

 

Pisane vijesti