Produljen rok za prijavu na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu

Slika /slike/mk2.jpg

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu objavljen je 20. rujna, a razdoblje podnošenja prijava bilo je do 20. listopada 2021. godine. Prijave su se podnosile elektroničkim putem na odgovarajućim e-obrascima, a za svako programsko područje postoji posebna e-prijavnica.

Do 18. listopada, pristiglo je 1.054 prijavnice, a posljednja tri dana Poziva 4.426 prijavnica tj. 80 % ukupnog broja zaprimljenih prijavnica, što je utjecalo na usporavanja sustava elektroničkih prijava. Posljednji dan pristiglo je 2.555 prijavnica (46,6 % od ukupnog broja zaprimljenih prijavnica) što je dodatno utjecalo na usporavanja sustava.

Nakon upita određenog broja prijavitelja koji nisu uspjeli završiti prijave u roku zbog preopterećenosti sustava, Ministarstvo kulture i medija donijelo je odluku o produljenju roka za predaju prijavnica do petka 22. listopada 2021., do 14:00 sati.
 

Pisane vijesti