Priopćenje Ministarstva nastavno na Otvoreno pismo glumaca/zaposlenika javnih kazališta i dijela strukovnih udruga

Ministarstvo kulture i medija primilo je dopis u formi peticije i otvorenog pisma koje su potpisali glumci/zaposlenici javnih kazališta i dio strukovnih udruga vezano uz dodjelu potpora samostalnim umjetnicima i nezavisnim profesionalcima u području kulture uslijed pandemije.

Ministarstvo kulture i medija dijeli zabrinutost zbog teške situacije u kojoj su se našli brojni umjetnici pogođeni krizom uzrokovanom pandemijom koja je zahvatila sve razine društva i snažno pogodila prije svega samostalne umjetnike kao i nezavisne profesionalce u području kulture. Upravo zbog te teške situacije, Ministarstvo je poduzelo cijeli niz mjera i osiguralo sredstva putem velikog broja ad-hoc natječaja za financiranje poglavito neovisnog kulturnog sektora.
 
Ističući prije svega duh solidarnosti i zajedništva kao temelje pravednog i demokratskog društva, mjerama koje poduzimamo od ožujka ove godine nastojali smo ublažiti posljedice pandemije na materijalni status umjetnika i obuhvatiti sve umjetnike i kulturne djelatnike koji su izgubili mogućnost svojega djelovanja  (ili su djelomično onemogućeni). 
 
U okviru rebalansa Ministarstvo je osiguralo 48 milijuna kuna za Krizni fond za pomoć kulturnom i medijskom sektoru te 35 milijuna kuna za provedbu poziva na dostavu projektnih prijedloga Umjetnost i kultura online koji se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda.
 
Nakon prve faze potpunog zatvaranja i linearnih potpora umjetnicima, odlučili smo se za strategiju raspisivanja ad-hoc natječaja kako bismo umjetnike honorirali za nove oblike rada, u fizičkom obliku gdje je to moguće kao i u online okruženju.
 
Poduzete mjere i aktivnosti dogovarane su na razini Vlade i u suradnji s drugim resornim tijelima, a moguće ih je podijeliti u 3 faze.

U 1. fazi kada su obustavljene sve društvene i gospodarske aktivnosti Ministarstvo je mjerama za pomoć kulturnom i kreativnom sektoru obuhvatilo sve umjetnike i kulturne djelatnike koji su izgubili mogućnost svojega djelovanja.

1.   Odluka o odgodi izvršenja ugovorenih programa javnih potreba u kulturi i uvjetima isplate sredstava za odobrene programe u posebnim okolnostima
2.   Odluka o obustavi revizije priznatih prava statusa samostalnih umjetnika
3.   Mjera potpore za očuvanje radnih mjesta usmjerenu i na poduzetnike u kulturnim i kreativnim industrijama 
uključujući umjetničke organizacije, kao i na samozaposlene umjetnike i novinare koji sami uplaćuju doprinose obveznih osiguranja. 
4.   Javni poziv potpore umjetnicima koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske
5.   Mjera pomoći nezavisnim profesionalcima
 koji nemaju reguliran status, nisu u registru poreznih obveznika, ne uplaćuju samostalno doprinose ili nisu stekli pravo na uplatu doprinosa iz sredstava državnog proračuna.
6.   Mjere Vlade usmjerene na očuvanje radnih mjesta odnosile su se i na pružatelje medijskih usluga kao i za medijske djelatnike koji nisu obuhvaćeni navedenom mjerom, Ministarstvo je donijelo Odluku o potpori honorarnim medijskim djelatnicima kojima je zbog epidemije bolesti COVID-19 otkazana suradnja odnosno onemogućeno redovno djelovanje

U 2. fazi, kako je epidemiološka situacija krajem svibnja postajala sve bolja, Ministarstvo je razradilo niz mjera za obavljanje umjetničke djelatnosti što je pridonijelo pokretanju dijela kulturne proizvodnje, distribucije i korištenju kulturnih sadržaja. 

1.   Objava poziva Umjetnost i kultura online u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
2.   Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2020. godinu, koji je okolnostima COVID-19 posebno usmjeren na aktivnosti prilagodbe poslovnih modela proizvodnje, distribucije, dostupnosti i pristupa kulturno umjetničkim sadržajima
3.   Osigurana su dodatna sredstva za dofinanciranje filmova
4.   U suradnji s HAMAG-BICRO-om i Ministarstvom financija, Ministarstvo kulture i medija pokrenulo je Program dodjele državnih potpora u svrhu podrške poduzetnicima u kulturi i kreativnim industrijama

U 3. fazi Ministarstvo kulture i medija nastavilo je s uspostavljanjem mjera usmjerenih na potpore kulturnom sektoru kojima će se dodatno podržati odvijanje umjetničkih aktivnosti i djelovanje u svim kulturnim djelatnostima:

1.   Osigurana su dodatna sredstva za potporu proizvodnji filmova
2.   Objavljen je Javi poziv za potporu dijelu troška izvedbe u području kazališne, plesne i glazbene (klasična i jazz glazba) djelatnosti. Rezultati su dostupni na našoj web stranici.
3.   Objavljen je Javni poziv za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja u svim kulturnim djelatnostima (audiovizualnim, izvedbenim, književnim i prevoditeljskim te vizualnim). 
4.   Raspisan je natječaj usmjeren na poticanje koncertne aktivnosti -  Hrvatska glazbena unija je objavila u suradnji s Ministarstvom Poziv za predlaganje koncertnih programa u okviru projekta „Jer svirati se mora”

Tijekom cijelog ovog razdoblja, sektor kulture obuhvaćen je linearnim mjerama Vlade za pomoć gospodarstvu. Drugim riječima, zaposlenici tvrtki ili umjetničkih organizacija koji mogu dokazati pad prihoda zbog okolnosti pandemije imaju pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta.
 
Paralelno s poduzetim mjerama pomoći umjetnicima, Ministarstvo je nastavilo s objavom i provođenjem Javnih poziva i natječaja kroz koje se dodatno sufinanciraju pojedini sektori ili reagira na uočene nedostatke i potrebe u polju kulture.
 
Također, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo Ministarstvo izrađuje posebne preporuke za obavljanje kulturno umjetničkih djelatnosti za vrijeme trajanja pandemije.
 
Zbog svega navedenog, ne možemo se složiti s tvrdnjama iznesenima u peticiji da su poduzete mjere i odluke diskriminatorne, no dopuštamo da uvid javnosti u njih nije cjelovit. Obaveza Ministarstva je voditi brigu i biti u stalnoj komunikaciji sa svim umjetnicima, omogućavajući im prostor i uvjete za njihovo djelovanje, neovisno o njihovom statusu i vrsti umjetničkog izričaja ili razini vidljivosti u društvu.
 
Vjerujemo da smo u najvećoj mogućoj mjeri uspjeli kroz različite ciljane mjere zahvatiti čitav kulturni i medijski sektor, vođeni željom da one budu dostupne prije svega onima najugroženijima, istovremeno nastojeći da se kulturno stvaralaštvo ne zaustavi.
 
Upravo na tom tragu, najnovijim mjerama objavljenima prije nekoliko dana, a koje su izrađene u suradnji Ministarstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, većina kulturnih ustanova ostaje otvorena, a brojne kulturne aktivnosti mogu se i dalje odvijati čime kulturu održavamo živom u trenutcima kada je ona svima toliko potrebna.
 
Ovisno o razvoju epidemiološke situacije, analizirat ćemo učinak svih navedenih mjera i u sljedećoj godini nastaviti s ad-hoc mjerama pomoći koje će biti primjerene okolnostima.

 

Pisane vijesti | Društvo i zajednica