Potpisan ugovor za projekt „e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine“ s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla d.d.

Slika /slike/fotogalerija/2020godina/Projekt e-Kultura Mimara/ekultura.jpg

Ugovorom između Ministarstva kulture i medija te tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d. koji je po uspješnom završetku postupka javne nabave potpisan u ponedjeljak, 17. kolovoza 2020. godine, započinje sljedeća faza provedbe projekta „e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine“. 

Ministarstvo kulture i medija potpisalo je ugovor o javnoj nabavi usluge razvoja i održavanja IKT sustava za projekt „e-Kultura - Digitalizacija kulturne baštine“ s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla d.d. koja je ponudila ekonomski najpovoljniju ponudu. Vrijednost predmetnog ugovora je 11.935.000,00 kuna bez PDV-a. Početkom izvršavanja usluga u sklopu ovog ugovora o javnoj nabavi počinje najintenzivnija faza provedbe Projekta.

Svrha projekta „e-Kultura - Digitalizacija kulturne baštine“ koji je predstavljen u ožujku ove godine, povećati je pristup kulturnoj baštini u digitalnom obliku te zaštititi kulturnu baštinu od propadanja i gubitka, sustavnom, standardiziranom i trajnom pohranom u digitalnom obliku na jednom mjestu.

Uspostavom odgovarajućeg središnjeg sustava za pohranu, pristup, agregaciju i pretraživanje građe kulturne baštine, jedinstveni pristup i korištenje digitalizirane građe omogućit će se građanima, znanstvenicima, studentima, poslovnim subjektima i arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj zajednici, a korištenje digitalne kulturne baštine poticat će se u područjima znanosti, obrazovanja i turizma.

Projekt je sufinanciran u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. iz  Europskog fonda za regionalni razvoj. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 7. studenoga 2019. godine između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao upravljačkog tijela, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projektima Europske unije kao posredničkog tijela razine 2 i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske kao korisnika.

Projekt provodi Ministarstvo kulture i medija uz sudjelovanje partnerskih institucija iz zajednice arhiva (Hrvatski državni arhiv), knjižnica (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu), muzeja (Muzej za umjetnost i obrt) te imatelja i stvaratelja audiovizualnog gradiva (Hrvatska radiotelevizija). Kako Projekt obuhvaća i aktivnosti jačanja kapaciteta  zajednice za digitalizaciju kulturne baštine, Projekt se provodi na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

Predviđeno trajanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava je 36 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 41.994.473,90 kuna, od čega je iznos bespovratnih sredstava 35.202.503,80 kuna.

U okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sufinancira se uspostava središnjeg sustava za pohranu, pristup, agregaciju i pretraživanje građe kulturne baštine i razvoj e-usluga, razvoj standarda i modela upravljanja i funkcioniranja centralnog repozitorija, nabava opreme i usluga za digitalizaciju knjižnične, muzejske, arhivske i audiovizualne građe, jačanje kapaciteta Ministarstva kulture i medija, Partnera i institucija iz arhivske, knjižnične i muzejske zajednice.

Pojedine podaktivnosti Projekta su provedene dok je značajan dio aktivnosti u tijeku, među kojima se ističe početak rada na uspostavi središnjeg sustava za pohranu, pristup, agregaciju i pretraživanje građe kulturne baštine i razvoj e-usluga. 

Pisane vijesti