Otvorena nova savjetovanja sa zainteresiranom javnošću


Ministarstvo kulture i medija otvorilo je tri nova savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona, zatim o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti te o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o muzejima.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću otvorena su do 24. kolovoza 2023. godine.
 
Poveznice na e-Savjetovanja:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=24703
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=24707
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=24709
 

Pisane vijesti